Palenie a prokreacja

  • Ciąża

Wpływ palenia przez kobiety ciężarne na płód śledzony jest od końca lat 50 naszego wieku. Dzieci urodzone przez kobiety, które paliły w czasie ciąży, mają przeciętnie o 200 g mniejszą masę ciała niż dzieci urodzone przez kobiety niepalące. Związek pomiędzy paleniem a masą urodzeniową pozostaje, po uwzględnieniu innych czynników, takich jak rasa, pochodzenie, budowa ciała matki, status społeczno-ekonomiczny. Im więcej papierosów kobieta wypala w czasie ciąży, tym niższa oczekiwana masa urodzeniowa.

Jednakże zerwanie z paleniem przynosi znaczne korzyści. Kobiety, które zerwały z paleniem przed zajściem w ciążę, rodzą dzieci ważące tyle samo, co dzieci urodzone przez kobiety, które nigdy nie paliły. Kobiety, które przestają palić do 30 tygodnia ciąży rodzą dzieci o większej masie urodzeniowej niż kobiety, które palą przez cały czas trwania ciąży.

Palaczki mają statystycznie więcej powikłań ciąży, takich jak łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie się łożyska, krwawienie w czasie ciąży i przedwczesne pęknię­cie błon płodowych. W kilku badaniach wykazano związek pomiędzy paleniem a poro­nieniem samoistnym.

  • Inne aspekty prokreacji

U kobiet, które palą, częściej występują problemy z płodnością. Kobiety te potrzebują więcej czasu, by zajść w ciążę. Rzucenie palenia zdaje się przywracać płodność do poziomu występującego u kobiet, które nigdy nie paliły.

Kilka opracowań wykazuje również zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej u pala- czek. Sugeruje się, że kobiety, które palą są 2 razy bardziej narażone na ciążę pozamaciczną niż te, które nigdy nie paliły. Niedawne badania wykazały związek pomiędzy paleniem a zaburzeniami menstruacji, takimi jak wydłużone, nieregularne czy bolesne krwawienia. Palaczki statystycznie doświadczają menopauzy o ok. 2 lata wcze­śniej niż kobiety niepalące. Odkryto związek pomiędzy ilością a reakcją: kobiety, które dużo palą, mają menopauzę wcześniej niż te, które palą mniej. Również osteoporoza dotyka kobiet, które palą, częściej niż niepalących.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.