Ogólne tendencje palenia wśród kobiet

W pierwszych dziesięcioleciach naszego wieku palenie było nałogiem zarezerwowa­nym niemal wyłącznie dla mężczyzn, ale z czasem społeczeństwo zaczęło akceptować również palące kobiety. Większa liczba Brytyjek zaczęła palić w czasach II wojny światowej, ale nawet w 1948 roku 4 z 10 kobiet paliły, w porównaniu z 7 na 10 mężczyznami.

Obecnie odsetek palących kobiet i mężczyzn jest prawie równy. Od 1972 roku co 2 lata zbierane są odpowiedzi na pytania dotyczące palenia w General Household Survey. Najbardziej widocznym aspektem rozpowszechnienia palenia jest zmniejszanie się dysproporcji pomiędzy kobietami a męż­czyznami wśród palaczy. Rozpowszechnienie palenia zmniejsza się szybciej wśród mężczyzn; z 52% w 1972 spadło do 31% w 1990. Wśród kobiet w 1972 roku paliło 42%, natomiast w 1990 – 29%.

Od 1972 roku odsetek osób palących dla obu płci był wyższy w Szkocji niż w całej Wielkiej Brytanii, ale podczas gdy odsetek palących mężczyzn w latach 1972-1988 zmniejszył się, odsetek palących kobiet wzrósł z 35% w 1984 roku do 37% w 1988 roku. W 1988 roku odsetek palących kobiet w całej Wielkiej Brytanii wynosił 30%.

Relatywnie szybszy spadek odsetka palących mężczyzn podsycił powszechne przekonanie, że kobietom trudniej niż mężczyznom zerwać z nałogiem. Różnica pomiędzy „zdolnością do zerwania z nałogiem” wśród kobiet i wśród mężczyzn zmniejsza się jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie formy używania tytoniu. Kobiety rzucając palenie papierosów bardzo rzadko przerzucają się na cygara czy fajkę, co zdarza się mężczyznom. Istnieją dowody, że osoby, które rzuciły papierosy, nadal zaciągają się, jeżeli przerzuciły się na inną formę palenia. Istnieje pogląd, według którego tacy palacze nie zdają sobie sprawy z korzyści dla zdrowia płynących z rzucenia papierosów i w związku z tym nie powinni być klasyfikowani jako niepalący.

Młodzi palacze

Palenie papierosów przez młodych ludzi pozostaje jednym z bardziej niepokojących aspektów obecnej struktury palenia papierosów. W latach 1988-1990 odsetek palących kobiet w wieku 16-24 lat wzrósł, mimo iż wśród starszych kobiet zmalał. W1990 w grupie wiekowej od 16 do 19 lat odsetek palących był wyższy wśród kobiet (32%) niż wśród mężczyzn (28%) w tym samym wieku . Badania OPCS z 1990 roku wykazały, że 10% grupy wiekowej 11-15 lat w Anglii i Walii regularnie pali papierosy, podczas gdy w Szkocji 12%. Odsetek palaczy rośnie z wiekiem: w 1990 roku około 25% brytyjskich 15-latków regularnie paliło papierosy. Jedna czwarta tej grupy regularnych palaczy przyznawała się do palenia 10 lub więcej papierosów dziennie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.