Nowotwory

  • Rak płuc

W 1988 roku ponad 8400 kobiet zmarło w Zjednoczonym Królestwie na dającego się powiązać z paleniem papierosów raka płuc. Odsetek kobiet chorych na raka płuc wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat dwuipółkrotnie, odzwierciedlając wielki wzrost częstości palenia wśród kobiet przypadający na lata II wojny światowej i późniejsze. Więcej Brytyjek umiera z powodu raka sutka niż z powodu raka płuc, ale proporcjonalnie rozpowszechnienie tych chorób zmienia się. Zjednoczone Królestwo staje się przykładem ogólnych tendencji w krajach zachodnich: rak płuc zaczyna wyprzedzać raka sutka jako najważniejsza przyczyna śmiertelności kobiet powodowanej przez nowotwory. Taki pro­ces miał miejsce w połowie lat 80. naszego stulecia w Stanach Zjednoczonych i oczekuje się, że zajdzie w Zjednoczonym Królestwie w pierwszych latach przyszłego wieku. W Szkocji i w niektórych rejonach Anglii już dziś więcej kobiet umiera na raka płuc niż na raka sutka.

Ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów, czasem palenia i zawartością substancji smolistych w wypalanych papierosach. Ryzyko zachorowania na raka płuc u osoby palącej 1-14 papierosów jest ośmiokrotnie wyższe niż u osoby niepalącej. W wypadku osób palących ponad 25 papierosów dziennie jest ono 25-krotnie wyższe niż u niepalących. Zerwanie z nałogiem zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc. Eks-palacze ponoszą 30-50% mniejsze ryzyko niż osoby nadal palące.

  • Inne nowotwory

Wyniki wielu badań wykazały, że kobiety, które palą, są szczególnie narażone na przemianę nowotworową szyjki macicy oraz rozwój raka w fazie inwazyjnej. W jednych z badań  wykazano, że ryzyko rozwinięcia się neoplazji szyjki macicy jest 1,8 raza większe, a ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy 1,7 raza większe u kobiet, które palą dużo, niż u kobiet, które nigdy nie paliły. Ryzyko to wzrasta wraz ze wzrostem liczby wypalanych papierosów i jest wyższe u kobiet, które wcześnie zaczęły palić. Kobiety, które rzuciły palenie, ponoszą znacznie mniejsze ryzyko zachoro­wania na raka szyjki macicy niż kobiety palące i to nawet w okresie pierwszych lat po rzuceniu palenia.

Rak endometrium jest jedną z niewielu chorób, którymi kobiety palące są zagrożone w mniejszym stopniu niż te, które nie palą. Ryzyko zachorowania na raka endometrium jest u kobiet palących 30% niższe niż u niepalących. Przyczyny tego zjawiska nie zostały dokładnie zrozumiane, lecz przypuszcza się, że może mieć to związek z wpływem palenia na produkcję estrogenu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.