Inne formy pomocy osobom palącym

  • Zastąpienie nikotyny

Zastępcze źródła nikotyny są jedyną formą pomocy w zerwaniu z nałogiem, która została dokładnie przebadana w warunkach klinicznych. Obok gumy, która jest dostępna od dawna, pojawiły się dwa nowe źródła nikotyny, mianowicie aerozol do nosa i plastry na skórę. Te dwa środki przechodzą obecnie badania w Zjednoczonym Królestwie. Guma do żucia zawierająca nikotynę (Nicorette) jest lepszym środkiem dla osób, które dużo palą i dla tych, którzy mimo szczerych chęci kilkakrotnie bez skutku próbowali zerwać z paleniem. Guma występuje na rynku w dwóch odmianach, o zawartości nikotyny 4 mg oraz 2 mg w jednym kawałku. Guma 4 mg jest dostępna jedynie na receptę, lecz 2 miligramową można obecnie kupić bez recepty.

Guma różni się konsystencją i smakiem od normalnej gumy do żucia i należy jej używać zgodnie z instrukcją. Guma z zawartością nikotyny wykazuje najwyższą skutecz­ność, jeżeli włączy się ją do programu odwykowego. Nie zaleca się jej jednak dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

  • Grupy pomocy

Często kwestionowano ekonomiczną wydajność grup pomocy dla palaczy. Krytycy wskazują, że tak intensywną pomoc można oferować jedynie relatywnie niewielkiej grupie palaczy i z tego powodu grupy pomocy są stosunkowo drogie w porównaniu z technikami wymagającymi mniejszych kosztów, takimi jak porady lekarskie, które docierają do szerszego kręgu adresatów. W tych argumentach brak jednak baczenia na większe ryzyko dla zdrowia osób, które dużo palą i są uzależnione od nikotyny. Istnieje wyraźna potrzeba pomocy tej mniejszościowej grupie palaczy.

Choć 90% palaczy zerwało z nałogiem bez zinstytucjonalizowanej pomocy, pozosta­łe 10% może potrzebować więcej wsparcia. Osoby, które decydują się na udział w terapii grupowej, są zazwyczaj silniej uzależnione. Palacze ci są bardziej narażeni na choroby związane z paleniem i w związku z tym powinno im się udzielić szczególnej pomocy.

Efektywnie działająca grupa pomocy palaczom jest jednym z najbardziej skutecz­nych sposobów pomocy. Quitline jest usługą oferowaną przez QUIT – organizację charytatywną, która, oprócz telefonicznych porad dla palaczy prowadzi listę lokalnych grup pomocy i usługi doradcze.

  • Środki dostępne bez recepty

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele środków opracowanych, by pomóc palaczom w zerwaniu z nałogiem. Można do nich zaliczyć tabletki, papierosy ziołowe i sztuczne, filtry, kasety audio i wideo, książki, hipnozę, i akupunkturę. Oczywiście żaden z tych środków nie gwarantuje sukcesu. By próba zerwania z nałogiem okazała się skuteczna, potrzeba uporu i wiary w siebie. Wyżej wymienione środki pomocnicze mogą się okazać użyteczne dla osób próbujących zerwać z nałogiem, ale żaden z nich nie okazał się skuteczniejszy od innych.

Wiele z tych produktów dostępnych jest w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością. Uważa się, że tabletki i pastylki do ssania, zawierające niewielkie ilości nikotyny lub Labelli, rośliny z tej samej rodziny co tytoń, zmniejszają głód nikotynowy. Dostępne są również preparaty ściągające, zazwyczaj zawierające octan srebra, które zostawiają nie­przyjemny smak w ustach, gdy wypali się papierosa.

Niektórzy palacze próbują filtrów łub papierosów o niskiej zawartości substancji smolistych, aby ograniczyć dawkę nikotyny, nim całkowicie zerwą z paleniem. Niestety, zazwyczaj nie przynosi to skutku, jako że palacze kompensują niższą zawartość nikotyny zaciągając się głębiej lub paląc papierosa intensywniej. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenie palenia jest trudniejsze niż szybkie, radykalne zerwanie. Inni palacze przerzucają się na papierosy ziołowe w celu odstawienia nikotyny przed pokonaniem innych nawyków związanych z paleniem. Papierosy ziołowe są same w sobie zagrożeniem dla zdrowia, jako że zawierają smołę i tlenek węgla.

Wiele osób chcących zerwać z nałogiem interesuje się hipnozą i akupunkturą, uważając je za formę leczenia. Czasami to pomaga. Jedynym minusem są koszty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.