Leczenie

  • Zasady leczenia

Leczenie endometriozy jest zróżnicowane: zależy od zaawansowania choroby, obja­wów stwierdzanych u kobiety oraz od jej problemów związanych z płodnością. Zależy ono także od osobistego doświadczenia ginekologa oraz aparatury dostępnej w szpitalu.

Radykalne postępowanie chirurgiczne zalecane jest u kobiet powyżej 40 roku życia, które mają objawy i chcą trwałego wyleczenia. Jest to całkowite usunięcie macicy, obustronne usunięcie jajników i jajowodów z resekcją pozostałych ognisk endometriozy (jeśli wykona się usunięcie macicy z pozostawieniem jajników z ogniskami endometriozy, istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo, że konieczny będzie następny zabieg ope­racyjny). Jednak większość przypadków wymaga podjęcia bardziej złożonych decyzji co do dalszego postępowania. Na przykład jak należy leczyć młodą kobietę z ciężką postacią endometriozy lub kobietę niepłodną, która nie może zajść w ciążę mimo wielomiesięcznego leczenia zachowawczego? Decyzję należy podjąć po długim zastanowieniu, zwła­szcza gdy rozważa się radykalne leczenie chirurgiczne u młodej kobiety. W wiele lat po zabiegu część kobiet zapomina o bólach, które występowały w przebiegu endometriozy, i głęboko żałuje decyzji o kastracji.

  • Operacyjne leczenie niepłodności

Najlepszą metodą leczenia ciężkiej postaci endometriozy jest całkowite usunięcie tkanki endometrialnej oraz zrostów i przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicz­nych w obrębie miednicy. Przeprowadzić to można poprzez konwencjonalny zabieg operacyjny w czasie laparotomii bądź laparoskopowo z zastosowaniem lasera i specjal­nych przyrządów. Zaletą zabiegu laparoskopowego jest znacznie krótszy czas pobytu w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia. Leki mogą być stosowane przed i/lub po zabiegu. Teoretycznie leczenie przedoperacyjne zmniejsza objętość tkanki endometrialnej i ułatwia zabieg operacyjny. Niestety torbiele endometrialne rzadko się zmniejszają, a zrosty prawie nigdy nie ustępują w czasie leczenia zachowawczego.

Łagodna postać endometriozy u kobiet niepłodnych może być leczona zachowawczo i/łub chirurgicznie. Leczenie chirurgiczne zwykłe ogranicza się do przyżegania ognisk endometriozy podczas laparoskopii. Choć postępuje się tak w praktyce od wielu lat, skuteczność tej metody nie została nigdy potwierdzona. Przyżeganie może być wykonane w czasie wstępnej laparoskopii i może być jedynym zastosowanym leczeniem. Następnie można stosować wiele leków, z zaleceniem aby były przyjmowane przez 6 do 9 miesięcy. Oczywiście opóźnia to możliwość zajścia w ciążę, przesuwając ją na okres po zakończeniu leczenia.

Wszystkie leki stosowane w leczeniu endometriozy wydają się mieć zbliżoną skuteczność w usuwaniu bólu i poprawie płodności. Najistotniejszy jest wybór leku, który ma najmniej działań ubocznych, niekorzystnych dla danej pacjentki (np. unikanie danazolu u kobiety z hirsutyzmem).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.