Alternatywne metody leczenia i zapłodnienie wspomagane

  • Alternatywne metody leczenia

Metody te są dobrze opisane w opracowaniu „Understanding endometriosis”, przy­gotowanym przez Caroline Hawkridge. Olej z wiesiołka (EPO), będący bogatym źródłem kwasu gamma-linolenowego, blokuje wytwarzanie leukotrienów i jest uważany za lek skuteczny w bólach brzucha wywołanych endometriozą. Poza tym zmniejsza on nasilenie niektórych działań ubocznych danazolu, takich jak np. kurcze mięśni. Do innych środków zalecanych przez Stowarzyszenie Endometriozy należą: selen, magnez, wapń, witamina E, cynk.

  • Zapłodnienie wspomagane

Coraz częściej techniki zapłodnienia wspomaganego, takie jak zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro fertilization – IVF) i sztuczne wewnątrzjajowodowe zapłodnienie komórki jajowej (gamete intrafallopian transfer – GIFT) są stosowane w leczeniu niepłodności skojarzonej z endometriozą. Trudno jest jednakże ocenić skuteczność takiego leczenia, gdyż różne ośrodki światowe przedstawiają swoje wyniki w różnoraki sposób. Nie prowadzono badań porównujących zapłodnienie wspomagane z leczeniem konwen­cjonalnym ani z przyjęciem postawy wyczekującej wobec pacjentek niepłodnych.

Niektóre ośrodki donoszą, że stymulacja jajników za pomocą ludzkich gonadotropin menopauzalnych (hMG) jest upośledzona u kobiet z endometriozą, zwłaszcza w jej ciężkiej postaci i przy istnieniu zrostów. Ponieważ liczba i jakość uzyskanych oocytów ma bezpośredni wpływ na wynik leczenia, ośrodki te donoszą o niższych wskaźnikach częstości ciąż uzyskiwanych u kobiet z endometriozą.

Lastly, Wardle i wsp.donosili o niższym wskaźniku zapłodnień u kobiet z nieleczoną endometriozą niż u kobiet leczonych lub u kobiet z uszkodzeniem jajowodów. To jednakże może obecnie mieć mniejsze znaczenie, gdyż większość ośrodków prowadzą­cych zapłodnienie pozaustrojowe przed stymulacją jajników za pomocą hMG hamuje przysadkę stosując agonistów GnRH (co oczywiście jest również jedną z metod leczenia endometriozy).

Dla par małżeńskich, u których oprócz endometriozy stwierdzono inne przyczyny niepłodności, takie jak np. mała liczba plemników czy „wrogość” śluzu szyjkowego, zapłodnienie wspomagane może być wysoce wskazane. Natomiast pozostaje sprawą kontrowersyjną, czy metoda ta powinna być proponowana kobietom, u których jedyną stwierdzoną przyczyną niepłodności jest łagodna endometrioza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.