Wnioski

Przedstawiłam pewne problemy, mające ogólny wpływ na zdrowie kobiet, a także pewne zagadnienia bardzo specyficznie związane z praktyką lekarza rodzinnego. Było dla mnie oczywiste, że mogą one być przedmiotem różnych interpretacji. Mam nadzieję, że kwestie tu poruszone stworzyły podstawy, z którymi kobiety zgłaszają się do swoich lekarzy rodzinnych. Jak tradycyjnie chirurgowi potrzebna jest świadomość różnic anatomicznych pomiędzy mężczyzną a kobietą, tak jeśli chodzi o szkolenia lekarzy rodzinnych niezmiernie istotne jest, żeby bardziej subtelne różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną – różnice w zachowaniu i psychologicznym nastawieniu do choroby – stały się ich przedmiotem.

System opieki zdrowotnej podlega wielu przemianom. Dzięki temu można śledzić, jaki jest najlepszy i najwłaściwszy sposób sprawowania opieki medycznej. Kobiety nie chcą odrębnego systemu opieki medycznej, ale i w tym zunifikowanym systemie podsta­wowej opieki zdrowotnej potrzebna jest ocena wyników różnych sposobów oferowania kobietom pomocy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.