Jak postępuje się w przypadku zmian świadczących o zakażeniu wirusem HPV ?

Rola HPV w etiologii raka szyjki macicy nie jest ciągle całkowicie pewna. Jego powszechne występowanie zostało udowodnione i tym bardziej nasila powyższe wątpliwości. Zmiany komórkowe sugerujące infekcję nie stanowią same w sobie wskazania do częstszych badań kontrolnych. Zaleca się jednak odpowiednie postępowanie wobec ko­biet, u których objawom tym towarzyszą zmiany typu CIN. Jeżeli obraz cytologiczny wskazuje wyłącznie na zmiany wirusowe, bez nieprawidłowości jąder ko­mórkowych, pacjentka traktowana jest jako zdrowa i kontrolowana ze zwykłą częstotli­wością.

Szczególny typ wirusa, HPV 16, może być jednak ważnym czynnikiem ryzyka poważnej choroby szyjki macicy. Zapewne w przyszłości dokładne badania wirusologicz­ne będą miały duże znaczenie w ustalaniu wskazań do leczenia poszczególnych zmian. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.