Jak często powinno się pobierać wymazy?

Department of Health zaleca, by badanie wykonywane było „przynajmniej raz na 5 lat”. Istnieje pod tym względem duże zróżnicowanie regionalne – w niektórych okręgach obowiązują odstępy 5-letnie, w innych – 3-letnie, jeszcze gdzie indziej praktykowane są one zmiennie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wynagrodzenie lekarzy pobierających wymazy ustalono na podstawie częstotliwości raz na 5,5 roku. Ponieważ paprzebieg choroby nie jest jeszcze dokładnie poznany, częstotliwość optymalna pozostaje przedmiotem kontrowersji i dalszych prac naukowych. Podejmowane są próby opracowania najlepszej strategii na podstawie różnic w zapadalności na raka szyjki macicy zależnie od różnych przyjętych odstępów czasowych między kolejnymi wymazami.

Jak wynika przewaga odstępu rocznego nad 3-letnim jest bardzo niewiel­ka, natomiast wyraźną różnicę obserwuje się między częstotliwością 3- i 5-letnią. Stano­wiłoby to uzasadnienie dla badań przesiewowych co 3 lata.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.