Czy prawidłowo pobrany wymaz musi zawierać komórki szyjkowe?

Miarodajny wymaz musi zawierać komórki z całej strefy przejściowej, dlatego tak duże znaczenie ma odpowiednia technika jego pobrania. Zwykle najliczniej reprezentowane są złuszczone komórki nabłonka płaskiego. Podstawowym kryterium prawidłowości pobrania jest wystarczająca liczba komórek nabłonkowych, zależnie od wieku i stanu hormonalnego pacjentki.

Wskazówką, że prawidłowo pobrano komórki ze strefy przejściowej, jest stwierdze­nie w wymazie szyjkowych komórek nabłonka walcowatego i komórek metaplastycznych, aczkolwiek te ostatnie stają się coraz trudniejsze do rozpoznania w miarę swego dojrzewania. Uwzględniając zmienny z natury rzeczy charakter strefy przejściowej należy podkreślić, że mogą się w niej znajdować wyłącznie komórki jednego z powyższych typów. Komórek szyjkowych można nie znajdować w wymazach atroficznych, na przykład u starszych kobiet po menopauzie. Jeśli pobierający wymaz jest pewien, że wykonał go prawidłowo i z odpowiedniego miejsca, brak powyższych komórek nie musi w tym przypadku oznaczać konieczności powtórnego badania. W razie wątpliwości natury technicznej, przy braku pewności uchwycenia strefy przejściowej, bezpieczniej jest jednak ponownie pobrać wymaz. Najlepiej od razu zanotować przy nazwisku pacjentki, że wynik może być niemiarodajny. Pozwoli to uniknąć przeoczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.