Czy młode kobiety powinny być kontrolowane częściej?

W grupie kobiet młodych, szczególnie w przedziale wiekowym 25-34 lata, zaobser­wowano w ostatnich 10-15 latach znaczący wzrost zapadalności na raka szyjki macicy i umieralności z tego powodu. Stąd też w niektórych rejonach przyjęte jest badanie kobiet poniżej 35 roku życia w odstępach 3-letnich, a starszych – w 5-letnich. Dotychczasowa wiedza nie pozwala ani na potwierdzenie, ani na negację zasadności takiego postępowania. Konieczne są dalsze badania nad rozwojem nowotworu, a zwłaszcza odpowiedź na pytanie, czy u młodszych kobiet charakteryzuje się on większą inwazyjnością czy też nie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.