Czy badania przesiewowe są ekonomicznie opłacalne?

Jak dotąd nie zostało to ostatecznie rozstrzygnięte. Niektóre publikacje starają się wykazać, że program nie przyniósł spodziewanych efektów w Wielkiej Brytanii, że jest on nieopłacalny i powinien być zaniechany. Oczywiście nasuwa się tu pytanie, kto ma oceniać te koszty – pacjentki, lekarze czy politycy. To prawda, że w Wielkiej Brytanii nie zaobserwowano jak dotąd, w porównaniu z innymi krajami, wyraźnego spadku umieralności z powodu raka szyjki macicy. Prawdą jest jednak i to, że jeszcze do niedawna badaniami obejmowano tylko niewielką część populacji. Właściwy system wezwań wprowadzony został dopiero od marca 1988. W roku 1990 zanotowano następujące wskaźniki objęcia badaniami całości wymagającej ich populacji:

  • Anglia – 74% (79% bez uwzględnienia regionu Tamizy)
  • Walia-70%
  • Irlandia Północna – 68%

Wydaje się zatem, że dopiero od lat 90. zaczynają być dostępne wiarygodne dane na temat opłacalności programu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.