W którym momencie cyklu miesiączkowego powinno się pobierać wymaz?

Nabłonek szyjki ulega podczas cyklu miesiączkowego przemianom, co prawda mniej wyraźnym niż przemiany nabłonka pochwy pod wpływem gry hormonalnej. Oczywiście większość cytologów nie lubi wymazów pobranych w czasie miesiączki, kiedy to erytro­cyty, leukocyty, komórki endometrium i produkty rozpadu krwinek skutecznie zaciemniają pole widzenia. Czasem jednak nie ma innego wyjścia, na przykład jeśli istnieje obawa, że pacjentka z grupy podwyższonego ryzyka nie zgłosi się ponownie. Adnotacja o miesiączce powinna się wówczas znaleźć na skierowaniu. Wymaz można pobrać po zakończeniu miesiączki, ale optymalnym momentem wydaje się okres po owulacji, czyli np. między 10 a 20 dniem cyklu 28-dniowego. Komórki są wtedy najmniej polimorficzne i najbardziej dojrzałe. Do ok. 12 dnia cyklu w wymazie mogą być widoczne histiocyty, powodując zanieczyszczenie jego podłoża. W większości przypadków nie ma jednak potrzeby wzy­wania pacjentki na powtórzenie badania w idealnym momencie cyklu, poza szczególnymi sytuacjami podwyższonego ryzyka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.