Szczególne grupy kobiet

Nastolatki. Podczas rozmowy z nastolatką będącą w niepożądanej ciąży często pojawiają się szczególne problemy.

  1. Dość często nastolatki długo wypierają ze swojej świadomości możliwość ciąży gdyż obawiają się reakcji rodziców lub lekarza.
  2. Przerwanie ciąży, szczególnie późnej, u nastolatek związane jest ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia szyjki macicy i wynikających z tego problemów podczas kolejnych ciąż. Jednakże również ciąża i poród w tej grupie wiekowej niesie poważne ryzyko niezależnie od tego, że młoda kobieta może mieć trudności z wychowywaniem dziecka.
  3. Młoda kobieta często nie jest w stanie realnie ocenić swoich możliwości wycho­wywania dziecka i może nawet cieszyć się z dziecka, które, jak myśli, da jej bezwarunkową miłość, której jej brakuje.
  4. Może ona pragnąć przerwania ciąży, jednakże bez wiedzy rodziców. Jest to zawsze trudna sytuacja, szczególnie jeśli dziewczyna ma mniej niż 16 lat. Wątpliwa jest legalność przerwania ciąży bez zgody rodziców – uzyskanie ich zgody jest zawsze krokiem słu­sznym, w praktyce jednak niektórzy ginekolodzy wykonują zabieg przerwania ciąży u nastolatek poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców. Natomiast przerwania ciąży nigdy nie można wykonać, jeżeli dziewczyna nie zgadza się na to, nawet jeśli jej rodzice życzą sobie tego.
  5. Jeżeli dziewczyna przyjdzie na wizytę z matką, bardzo ważne jest, aby przepro­wadzić również rozmowę z dziewczyną bez matki, celem oceny jej własnych życzeń; może ona nie mieć możliwości wyrażenia swoich odczuć podczas rozmowy w obecności matki. W praktyce młoda kobieta, jej przyjaciel oraz jej rodzice często są zgodni co do dalszych planów. Ale nawet wówczas trzeba ustalić, czy młoda kobieta czuje, że podjęła tę decyzję samodzielnie. Danie jej możliwości odpowiadania za samą siebie i decydowania o swojej przyszłości powinno wpłynąć korzystnie na rozwój jej dojrzałości, a nie potwierdzać jej niedojrzałość i zależność.
  6. Młoda kobieta może mieć trudności z akceptacją potrzeby stosowania antykoncep­cji, nawet jeśli ma stałego partnera. Może to być częściowo spowodowane obawą o dez­aprobatę ze strony rodziców i należy to wyjaśnić.

Kolejne przerwanie ciąży. Przyczyną poważnego zaniepokojenia lekarza są często kobiety, które już w przeszłości przerwały ciążę. W rzeczywistości ponowne przerwanie ciąży stanowi 21 spośród 100 wykonywanych zabiegów przerwania ciąży. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach kobieta szczególnie niedbale stosowała anty­koncepcję lub też miała ambiwalentne zapatrywania na ciążę i potrzebowała pomocy, aby to sobie uzmysłowić. Kobiety te zwykle różnią się od innych kobiet z niepożądaną ciążą tylko tym, że mają więcej problemów z antykoncepcją – mają one często po prostu mniej „szczęścia”. Decyzja, czy kobieta ma podstawy prawne do przerwania ciąży, zależy od jej obecnego położenia, a nie od tego czy już wcześniej przerwała ciążę. Jakkolwiek pewne badania wykazały nieznacznie większe ryzyko odległych powikłań występujących po kolejnych przerwaniach ciąży, to jednak ich znaczenie jest wątpliwe.

Niektórzy lekarze niepokoją się, że większa dostępność legalnych zabiegów przery­wania ciąży zachęciła kobiety do traktowania ich jako alternatywy w stosunku do anty­koncepcji. Jednakże nie ma na to dowodów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.