Przerwanie ciąży

Kobiecie rozważającej przerwanie ciąży należy zaproponować informacje na temat tego, na czym polega zabieg i jakie wiążą się z nim zagrożenia; przy pomocy modeli i diagramów można to wykonać w kilka minut. Rozmawiając o ryzyku związanym z zabiegiem należy przedstawić jego następstwa.

Trzeba poinformować kobietę, jak długo będzie przebywała w szpitalu oraz o rodzaju znieczulenia (jeżeli jest znane). Warto nadmienić, że może ona odczuwać żal i smutek

0płakać po przerwaniu ciąży. Cenne jest także spowodowanie, aby osoba bliska kobiecie mogła ją wesprzeć w tym czasie.

Ocena odczuć i nastawienia

Do tej pory lekarz miał skoncentrować się na zadawaniu pytań i udzielaniu informacji ciężarnej kobiecie. Teraz konieczna jest zmiana. Kobieta musi mieć możliwość wytłuma­czenia swoich odczuć i nastawienia oraz przedyskutowania każdego problemu, jaki pojawia się wraz z ciążą. Zadaniem lekarza będzie nie tyle zaoferowanie rady czy próba zmiany jej zdania, ile uważne słuchanie i właściwa interpretacja jej słów.

Podczas rozmowy z ciężarną kobietą pomocna lekarzowi może być lista zagadnień do poruszenia. Jakkolwiek większość kobiet będzie miało niewiele problemów i rozmowa będzie raczej krótka, to niektórym kobietom trudno będzie wyrazić swoje obawy, a wów­czas taka lista zagadnień jest bardzo pomocna w ujawnieniu tych obaw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.