Problemy występujące podczas konsultacji

Wprawdzie lekarz rodzinny znajduje się w idealnej sytuacji, aby konsultować kobie­tę, która jest w niepożądanej ciąży, jednak taka konsultacja nie jest łatwa.

Czas. Lekarz rodzinny zetknie się średnio z 5 lub 6 kobietami będącymi w niepożą­danej ciąży w ciągu roku. W większości przypadków rozmowa na temat możliwych sposobów postępowania nie zabiera więcej niż 20-30 minut. Jednak czasami rozmowa ujawni potrzebę dalszej pomocy kobiecie i konieczność kolejnych 2 lub 3 spotkań. Znalezienie czasu na te dodatkowe spotkania jest ważne, jako że może to pomóc pacjentce oswoić się z decyzją, którą podjęła, tak teraz jak i w przyszłości. Jednakże zajęty lekarz może nie dysponować wystarczającą ilością czasu, a wtedy konieczne jest skierowanie pacjentki gdzie indziej.

Nastawienie lekarza. Trudno jest pomóc kobiecie w podjęciu decyzji, jeśli lekarz chce narzucić jej pewne postępowanie, a nie ukazać wszystkie możliwości. Błędnie mogą być przedstawione nie tylko faktyczne informacje, ale również trudne może okazać się zachęcenie kobiety do wyrażenia swoich odczuć, jeśli lekarz ich nie akceptuje. Lekarze zwykle są świadomi swojego nastawienia: mogą oni występować przeciwko przerywaniu ciąży w każdej sytuacji lub też uważać, że posiadanie i wychowywanie dziecka przez młodą dziewczynę nie jest właściwe. Czasami jednak nastawienie lekarza jest trudne do określenia. Niektóre kobiety mogą wywołać u lekarza reakcję, która później utrudni mu udzielenie im pomocy. Na przykład, lekarz może być zirytowany przez kobietę, która w sposób lekceważący prosi o przerwanie ciąży. W rzeczywistości lekceważenie jest często sposobem ukrycia niepokoju; kobiety rzadko beztrosko domagają się przerwania ciąży.

Mimo że odczuciom negatywnym nie można zapobiec całkowicie, należy zdawać sobie sprawę, jak bardzo wpływają one na możliwość udzielenia pomocy. Użyteczne dla lekarza może okazać się omówienie takich przypadków w gronie kolegów.

Ocena roli lekarza przez kobietę. Niektóre problemy podczas wizyty wynikają z roli lekarza w tej sytuacji oraz oceny tej roli przez kobietę. Po potwierdzeniu ciąży kobieta może odczuwać złość na siebie, za to co się stało i czasami złość ta będzie kierowana na lekarza – „posłańca przynoszącego złe wiadomości”. Lekarz musi poznać okoliczności poczęcia, co może być odebrane przez kobietę jako krytyka jej zachowania, a następnie przedstawić możliwe sposoby dalszego postępowania oraz związane z nimi zagrożenia. Kolejny etap konsultacji ma odmienny charakter. Lekarz powinien próbować stworzyć atmosferę, która pomoże kobiecie swobodnie się wypowiedzieć. Jednakże czasami złość kobiety i atmosfera stworzona na wczesnym etapie konsultacji może to utrudniać. Ważne jest, aby nie kontynuować dydaktycznego podejścia z wczesnego etapu przekazywania informacji. Czasami właściwa będzie przerwa po podaniu koniecznych informacji i ustalenie kolejnej wizyty po to, aby dalsze kwestie przedyskutować później. Da to również czas kobiecie na przemyślenie usłyszanych informacji oraz na porozmawianie z innymi zainteresowanymi osobami.

Inny problem wynika z faktu, że lekarz jest osobą rozstrzygającą czy kobieta może przerwać ciążę czy też nie, i zdaje ona sobie z tego sprawę. Może się jej wydawać, że musi przekonać lekarza do swojej decyzji. Może to spowodować trudności w wyrażeniu wątpliwości, które ją nękają. Jeżeli kobieta prosi o przerwanie ciąży, właściwa będzie wizyta u konsultanta szpitalnego we wczesnym okresie. Ustalenie tej wizyty prawdopodobnie pomoże pacjentce spokojniej spojrzeć na swoją sytuację oraz zweryfikować wątpliwości bez obawy, że wyrażenie ich spowoduje odmowę wykonania przerwania ciąży. Niektóre kobiety zainteresowane są przede wszyst­kim odpowiedzią na pytanie, czy mogą przerwać ciążę, ponieważ nie potrafią zdecydować, czy tego chcą dopóki nie uzyskają odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Jeżeli pomimo to kobiecie nadal jest trudno rozmawiać swobodnie z lekarzem, właściwe będzie skierowanie jej gdzie indziej, szczególnie do kogoś, kto nie jest zobligo­wany przez prawo do podjęcia decyzji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.