Pomoc kobiecie w podjęciu decyzji

Po potwierdzeniu ciąży należy podjąć decyzję dotyczącą jej dalszych losów. Każda kobieta w ciąży ma do wyboru 3 możliwości: może kontynuować ciążę i zatrzymać dziecko, może kontynuować ciążę i oddać dziecko do adopcji lub też może domagać się przerwania ciąży. Kto powinien podjąć decyzję? Jest to temat bardzo kontrowersyjny, gdyż często nakładają się tu potrzeby kobiety, poglądy lekarza i ustalenia prawne.

Możliwe jest rozwiązanie tej kwestii poprzez ustawienie procesu decyzyjnego na dwóch poziomach. Bez względu na poglądy lekarza oraz przepisy prawne ważne jest, aby kobieta realnie zdecydowała, czego naprawdę chce. Kobieta bardziej zrozumie siebie samą, jeżeli podejmie taką decyzję samodzielnie, nawet jeśli decyzja ta nie będzie mogła być wprowadzona w życie, niż jeśli jej decyzja zostanie podyktowana poglądami lekarza lub obowiązującymi przepisami prawnymi. Po podjęciu decyzji kobieta wraz z lekarzem powinni rozważyć możliwość jej wykonania zgodnie z ograniczeniami prawnymi lub z dostępnymi środkami.

W praktyce część kobiet nie jest skłonna do podjęcia takiej decyzji i chce, żeby została ona podjęta za nie. Często potrzebują one zachęty do wzięcia odpowiedzialności za swą przyszłość. Lekarz może być skłonny podjąć decyzję za kobietę, jednak nie należy tego robić.

Mimo początkowej ulgi gdy zdejmuje się z ludzi odpowiedzialność, ostatecznie pozostaje uczucie urażonej godności osobistej; znajdują oni także sposób, aby podważyć decyzje, które w ich odczuciu zostały im narzucone.

Kobieta, którą namówiono na przerwanie ciąży lub oddanie dziecka do adopcji, może wydawać się osobą chętnie wypełniającą podjęte za nią decyzje, jednakże bardzo szybko ponownie zajdzie w ciążę. Kobieta, którą łatwo przekonano, że powinna kontynuować ciążę, której nie chce, będzie dalej szukać pomocy i ostatecznie przerwie ciążę gdzie indziej.

Każdy lekarz powinien pomóc kobiecie w podjęciu decyzji co do przyszłości ciąży, nawet jeśli jego poglądy utrudniają późniejszą realizację tej decyzji.

Podejmując decyzję o przyszłości swojej ciąży kobieta potrzebuje:

1) informacji na temat możliwych sposobów postępowania, ich następstw i ewentual­nych niebezpieczeństw;

2)  zrozumienia konsekwencji decyzji w świetle jej własnych odczuć i stanowiska w tej sprawie.

W praktyce większość kobiet podejmuje decyzję, czasami z wielkimi trudnościami, a często z żalem, przed wizytą u lekarza. Potrzebują one tylko informacji i podtrzymania na duchu, ale mogą także skorzystać z okazji, aby przedyskutować swoją sytuację głębiej. Inne konsultują się z lekarzem w chwili, gdy nadal nie są zdecydowane, co robić dalej, lub też gdy czują, że inne osoby próbują wymusić na nich odpowiednią decyzję. Celem konsultacji może być także chęć omówienia innych problemów, które pojawiły się wraz z ciążą. Tak więc, mimo że wszystkie kobiety będą potrzebowały informacji, to różny może być zakres pomocy, jakiej oczekują.

Pomoc kobiecie opisuje się często jako „porada kobiecie ciężarnej”. Potrzeba takich porad została podkreślona przez Lane Committee w Raporcie z 1974 roku i zatwierdzona przez Department of Health and Social Security w okólniku przesłanym do wszystkich władz w 1977 roku, w którym poradę określono w następujący sposób:

Porada powinna być nakierowana na upewnienie się, że ciężarna kobieta dokona rzeczywistej oceny swoich pragnień i położenia, w jakim się znajduje, na podanie wszelkich informacji, jakich potrzebuje, aby podjąć decyzję oraz na zagwarantowanie jej pomocy, w tym pomocy społecznej, której może potrzebować. Pomagając kobiecie zrozumieć następstwa kontynuowania lub przerwania ciąży, lekarz powinien prze­strzegać zasady, aby porada nie była ani osądzająca, ani ukierunkowana. Nie ma żadnego sensu wywieranie nacisku na kobietę zarówno za, jak i przeciw przerwaniu ciąży.

Cele porady to:

1) umożliwienie kobiecie podjęcia świadomej decyzji, której nie będzie żałować;

2) zmniejszenie niepokojów emocjonalnych bez względu na to, jaka decyzja została podjęta;

3)  zmniejszenie ryzyka następnej niepożądanej ciąży.

Czasami za pomocą porady można osiągnąć znacznie więcej. Sytuacja kryzysowa pomaga często kobiecie lepiej zrozumieć siebie i swoje postępowanie, nie tylko w kwestii stosowania antykoncepcji, ale także w kwestii swojego nastawienia do seksu oraz trudności, jakie miała w kontaktach z ludźmi. Zrozumienie tego może być wspaniałą lekcją dla kobiety, owocującą w przyszłości. Staje się ona lepiej przygotowana do tego, aby uniknąć podobnej sytuacji prowadzącej do niepożądanej ciąży, a także potrafi lepiej zaplanować i kontrolować inne aspekty swojego życia. Tak więc niepożądana ciąża może doprowadzić do pozytywnych zmian i rozwoju osobowego kobiety. Mimo że te pozytywne zmiany zachodzą rzadko, to warto potrudzić się podczas rozmowy z kobietą w trakcie porady.

Zbyt często porada jest odbierana jako przeszkoda, którą kobieta musi przebrnąć przed przerwaniem ciąży. Oceniać poradę w ten sposób znaczy tyle, co zmniejszać jej cel i wartość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.