Inne osoby i instytucje uczestniczące w poradnictwie

Kto jeszcze może udzielić porady kobiecie, jeżeli lekarz rodzinny nie jest w stanie tego zrobić? Pielęgniarka środowiskowa powinna chętnie podjąć się tego zadania. Może ona potrzebować praktycznego przeszkolenia oraz, tak jak lekarz, powinna być świadoma swej postawy wobec kobiet w ciąży, a jej rola w edukacji zdrowotnej oraz jej kontakt z matkami i małymi dziećmi w społeczności, którą się opiekuje, czynią z niej bardzo dobrego doradcę. Także współpracujący z lekarzami rodzinnymi, oddziałami ginekologicznymi lub oddziałami opieki społecznej pracownicy socjalni chętnie podejmą się poradnictwa dla kobiet ciężarnych.

W niektórych rejonach powstały inne jednostki ds. poradnictwa; dobroczynne służby poradnictwa kobietom w ciąży (BPAS i PAS) mają ponad 30 filii na terenie całego kraju. Oferują one porady za niewielką odpłatnością (którą w niektórych rejonach pokrywają władze lokalnej służby zdrowia). W niektórych rejonach znajdują się także Brook Advisory Centers, gdzie porady dla kobiet ciężarnych często można uzyskać za darmo. Inne instytucje charytatywne (jak Relate), mimo że nie specjalizują się w tej dziedzinie, często zajmują się poradnictwem dla ciężarnych. Niektóre organizacje (np. Lifeline) oferują porady mające na celu przekonanie kobiet, aby kontynuowały ciążę. Dlatego ważne jest, aby przed skierowaniem kobiety do danej organizacji zorientować się, jaki rodzaj pomocy oferuje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.