Archive for the ‘Zespół napięcia przedmiesiączkowego’ Category

Pirydoksyna (witamina B6)

Fosforan pirydoksyny jest kofaktorem w syntezie neurotransmiterów, w tym dopaminy i tryptofanu. Badacze postulują, że u kobiet z depresją przedmiesiączkową może istnieć względny niedobór pirydoksyny, prawdopodobnie zależny od cyklicznych zmian w stę­żeniach hormonów jajnikowych. Jednak wyniki badań u kobiet przyjmują­cych pirydoksynę z powodu ZNPM były niejasne. Ostatnie badania prowadzone w praktykach lekarzy rodzinnych sugerowały znaczącą [...]

Leczenie

Istnieją różnorodne możliwości leczenia farmakologicznego ZNPM, niestety niewie­le jest dobrze przeprowadzonych badań klinicznych na ten temat. Jednym z problemów w ocenie skuteczności leczenia jest to, że w większości badań wykazano bardzo dobry efekt po placebo, szczególnie w pierwszym miesiącu leczenia. W jednym z opracowań 94% kobiet w grupie otrzymujących placebo wykazało znaczną poprawę. Tak więc [...]

Samopomoc

Kobiety przychodzące do gabinetu lekarza rodzinnego potrzebują czasu, aby dojść do tego, co stanowi istotę problemu i jego rozwiązanie. Z tego powodu może być konieczna większa liczba wizyt. Kobieta i jej doradca odnoszą obopólną korzyść z prowadzenia karty cyklu miesiączkowego w określaniu problemu i ustalaniu dalszego postępowania. Taka karta jest również bardzo przydatna w określeniu, [...]

Przyczyny ZNPM

Nie brak hipotez tłumaczących ZNPM; najbardziej prawdopodobne obejmują zmia­ny stężeń hormonów wydzielanych przez jajniki, zaburzoną odpowiedź tkanek na prawid­łowe stężenia hormonów jajnikowych, zaburzenia wydzielania endorfin i neuroprzekaźników oraz zaburzenia przemiany prostaglandyn. Można do tego dodać teorie związane z odżywianiem, w tym na temat braków pirydoksyny lub niezbędnych kwasów tłuszczo­wych, hipoglikemii, niskiego stężenia magnezu oraz różne [...]

ZNPM a zespół lekarza rodzinnego

Wzrastająca liczba kobiet szuka pomocy medycznej z powodu ZNPM. Jest to częściowo wynik rzeczywistego wzrostu występowania problemów przedmiesiączko­wych, częściowo wynik większej otwartości na problemy miesiączkowe i ZNPM, a czę­ściowo skutek większej dostępności pomocy medycznej. Gabinet lekarza rodzinnego jest często miejscem pierwszego kontaktu, chociaż zaburzenia przedmiesiączkowe mogą być omawiane z wizytatorką zdrowia (pielęgniarka zajmująca się w [...]

Kto cierpi na zespół napięcia przedmiesiączkowego?

Wydaje się, że nie ma wyróżniającego się typu kobiet, które z większym prawdopo­dobieństwem mogą doświadczać ZNPM, chociaż generalnie jest on bardziej powszechny u kobiet po 30 i 40 roku życia oraz mających dzieci. Wystąpienie ZNPM można wiązać z pewnymi wydarzeniami, takimi jak odstawienie doustnych środków antykoncepcyjnych, urodzenie dziecka czy sterylizacja. Obserwacja, że często ZNPM może [...]

Skutki

ZNPM jest bez wątpienia dokuczliwy dla wielu kobiet – nie tylko dla nich zresztą, ale również dla osób z ich otoczenia. Kobiety z małymi dziećmi, zbyt młode, by rozumieć ZNPM, mogą czuć się dodatkowo zestresowane i martwić się wpływem, jaki ich odczucia wywierają na dzieci. Cykliczne zmiany nastroju, zwłaszcza gdy zdają się być nieprzewi­dywalne, mogą [...]

Częstość występowania

Trudno jest ocenić, jak wiele kobiet doświadcza ZNPM, ponieważ rozróżnienie pomiędzy tym zespołem a bardziej powszechnymi, lecz mniej nasilonymi zmianami w przebiegu cyklu miesiączkowego nie zawsze jest proste. Badania epidemiologiczne wskazują, że od 75 do 90% kobiet w okresie rozrodczym doświadcza różnych objawów związanych z cyklem miesiączkowym co najmniej parę razy w życiu. Dla wielu [...]

Definicja

Wiele kobiet zauważa zmiany stanu emocjonalnego i fizycznego w przebiegu cyklu miesiączkowego. Dla większości takie zmiany są do zaakceptowania, dla innych jednak są przygnębiające i nękające. Te nękające zmiany przedmiesiączkowe zostały ostatnio opisane jako „zespół napięcia przedmiesiączkowego”. Ustalenie definicji ZNPM nastrę­czało wiele trudności, ponieważ objawy i ich nasilenie mogą być bardzo różne, zarówno w przypadku [...]