Archive for the ‘Zapalenie pęcherza moczowego’ Category

Podsumowanie

Od dawna wiadomo było, że mocz kobiecy jest podatny na rozwój bakterii, lecz współczesnych lekarzy zaskoczył fakt istnienia w populacji tak wielkiego rezerwuaru zakażenia, którego nie widzą na co dzień w swej praktyce. Badania przesiewowe w kierunku zakażeń dróg moczowych miały swoje 5 minut, prawdopodobnie ze względu na chęć wyeliminowania uszkodzeń nerek. Nie ma jednak [...]

Samopomoc i łagodne środki lecznicze

Książki i ulotki o samopomocy i zapaleniu pęcherza pojawiły się w znacznej liczbie we wczesnych latach 80, po tym jak Angela Kilmartin wydała swój poradnik samopomocy w zapaleniu pęcherza i założyła klub „U and I”. Kariera aktorska Angeli Kilmartin legła w gruzach z powodu zapalenia pęcherza. Kilmartin szukała pomocy u wielu lekarzy. Jej książka jest [...]

Problemy wyjątkowe

Przewlekłe zakażenie dróg moczowych W każdej praktyce lekarskiej jest niewielka grupa kobiet, których kartoteki pełne są wyników badań moczu i przypadkowych notatek dotyczących przepisywania wielu antybiotyków. W dokumentacji znajdzie się również i wynik badania specjalistycznego, mówiący o tym, że drogi moczowo-płciowe nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. W leczeniu tych pacjentek należy przyjąć odpowiednią strategię. [...]

Leczenie antybiotykami

Wskazania do terapii lekowej Tradycjonalistom wydaje się oczywiste, że wszystkie infekcje moczowe należy leczyć antybiotykami. Skądinąd wiadomo jednak, że pewna część zakażeń dróg moczo­wych, w szczególności u dorosłych kobiet, ustąpi samoistnie. W kontrolowanym za pomocą placebo badaniu antybiotyków Maybeck stwierdził, że z 63 kobiet przyj­mujących placebo 43 miały po pewnym czasie jałowy mocz, bez jakiegokolwiek [...]

Mocz kobiety

Podatność na infekcje Podczas gdy łzy, ślina i wydzieliny oskrzelowe zawierają lizozym i immunoglobiny, mocz ludzki pozbawiony jest tych dwóch czynników ochrony przed bakteriami. Normalny mocz ma pH pomiędzy 4,6 a 7,25. Idealne warunki rozwoju najpowszechniejszych bakterii, którymi są pałeczki E. coli, występują przy pH pomiędzy 6,0 a 7,0. Przy wartościach pH mniejszych od 5,5 [...]

Zespół cewkowy

Prowadząc badania nad rolą sulfonamidów w leczeniu zakażenia dróg moczowych lekarze z Nowej Zelandii dokonali klasycznej obserwacji; Gallagher i wsp. Prowadzili oni prospektywne badania wszystkich dorosłych pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego z objawami związanymi z dolnym odcinkiem układu moczowego. Za pomocą kryterium Kassa (105 drobnoustrojów w mililitrze) wykryli, że tylko połowa tych pacjentów cierpi [...]

Seks i kawa

Zapalenie pęcherza występuje 12,8 raza częściej w całej populacji kobiet niż wśród zakonnic, co do których przyjmuje się, że zachowują abstynencję płciową. Badania potwierdziły, że średnio co 5 kobieta miała w ostatnim czasie objawy dyzuryczne. Dolegliwości ze strony dolnego odcinka układu moczowego mogą być związane z aktywnością seksualną, przy czym występujący po stosunku bakteriomocz jest [...]

Kto zasięga porady lekarskiej?

W badaniu rozpowszechnienia chorób wśród społeczności zamieszkującej w połu­dniowo walijskiej dolinie górniczej Waters odkrył, że 1 na 5 dorosłych kobiet w ciągu poprzedniego roku miała objawy dyzuryczne; 1 na 10 cierpiała z tego powodu przez dwa tygodnie lub dłużej. Co interesujące, porady lekarskiej w tej sprawie zasięgnęła mniej niż połowa z nich; badania nie podają, [...]

Terminologia

Należałoby oczekiwać, że objawy pochodzące z układu moczowego powinny być opisywane zgodnie z budową układu moczowo-płciowego. Tak się nie dzieje, mimo iż termin „zapalenie pęcherza” jest popularny wśród pacjentów i lekarzy. Lekarze i pacjenci mówią o „zakażenie nerek”, kiedy mają na myśli infekcję dolnych dróg moczowych bez żadnych dolegliwości i objawów dotyczących nerek. Niektórzy pacjenci [...]

Fałszywe obietnice

Gdy badania skriningowe pozwoliły określić częstość bezobjawowego bakteriomoczu i gdy odniesiono sukcesy w leczeniu kobiet ciężarnych, badacze podjęli kwestię konieczności wykrywania i leczenia bakteriomoczu wśród całej żeńskiej populacji. Cochrane, epidemiolog, wskazywał, że dla badania całej populacji konieczne są dwie przesłanki, mianowicie wykrycie choroby przed wystąpieniem nieodwracalnych zmian i możliwość skutecznego leczenia choroby. Fry w 6-letniej [...]