Archive for the ‘Upławy’ Category

Postępowanie z pacjentkami, u których brak jest fizycznej przyczyny upławów

Od czasu do czasu u pacjentek zgłaszających się z objawami upławów nie można stwierdzić żadnych odchyleń w badaniu przedmiotowym ani w testach mikrobiologicznych. Takie pacjentki należy zapewnić, że ich objawy nie mają żadnej istotnej przyczyny; wytłumaczeniem może być to, iż jedne kobiety mają bardziej obfitą wydzielinę niż inne, co nie znaczy, że coś jest nie [...]

Nieinfekcyjne przyczyny upławów

Nadżerki szyjkowe Nadżerka jest określeniem stanu, gdy warstwowy nabłonek wyściełający pochwową część szyjki zostaje zastąpiony przez nabłonek walcowaty z kanału szyjki. Nadżerki są powszechnie spotykane u kobiet używających złożonych (dwuskładnikowych) pigułek antykoncepcyjnych. Nadżerka może powodować śluzowe upławy. W czasie badania można zobaczyć wokół zewnętrznego ujścia szyjki czerwony, ziarnisty obszar, zamiast zwykłego, różowego nabłonka warstwowego. Jeżeli [...]

Strategia zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową

W raporcie „Zdrowie Narodu – Strategia na lata 90″  opisano stan zdrowia Brytyjczyków i przedstawiono strategię realizacji zmian prowadzących do jego polepszenia. Raport zaleca, aby zamiast rozważać prewencję jednej choroby w izo­lacji od innych, podjąć próbę ujednolicenia programu prewencji chorób przenoszonych drogą płciową i raka szyjki macicy z tymi programami, które dotyczą zapobiegania zachorowaniom na [...]

Leczenie pacjentek cierpiących na choroby przenoszone drogą płciową

Rozpoznanie i leczenie są najprostszą częścią postępowania z pacjentką z chorobą przenoszoną drogą płciową. Niepokój pacjentki, związany z zakażeniem, trudności w prześledzeniu kontaktów seksualnych, edukacja, jak uniknąć dalszych zakażeń, mogą stanowić dla lekarza część bardziej skomplikowaną i problematyczną. Lekarz rodzinny powinien czuć się swobodnie i pewnie podczas omawiania z pacjentką stylu życia i jej obaw, [...]

Paciorkowce i promieniowce

Paciorkowce Paciorkowce z grupy B są poważną przyczyną bakteriemii lub innych inwazyjnych infekcji u noworodka w pierwszych dniach jego życia. Masywna kolonizacja pochwy zwiększa niebezpieczeństwo zakażenia noworodka, a niedojrzałość płodu i przedłużony okres porodu po pęknięciu pęcherza płodowego są istotnymi czynnikami ryzyka. Jeżeli bakteria ta zostanie wyizolowana z wysokiego wymazu pochwowego w okresie połogu, oboje, [...]

Opryszczka narządów płciowych

Opryszczka narządów płciowych wywołana jest przez wirus Herpes simplex (HSV). Wirus HSV może być podzielony na dwa typy: HSV-1 i HSV-2. Oba mogą powodować infekcję narządów płciowych, ale HSV-1 jest przeważnie związany z obecnością zmiany na twarzy. Opryszczka narządów płciowych jest na ogół przenoszona drogą płciową. Pierwszy epizod opryszczki (opryszczka pierwotna) zwykle pojawia się u [...]

Brodawki narządów płciowych

Brodawki narządów płciowych są zwykle przenoszone drogą płciową (HPV). Najczęstszym siedliskiem brodawek jest przedsionek pochwy i srom, mogą także zajmować pochwę i szyjkę macicy. Infekcja HPV w obrębie szyjki macicy często daje ubytki, które nie są widoczne przy badaniu gołym okiem i do ich wykrycia konieczna jest kolposkopia. Takie zmiany chorobowe mogą powodować upławy. Inne [...]

Kiła

W raportach klinik wenerologicznych od 1977 roku przypadki zakażeń kiłą wśród kobiet wykazują tendencje zniżkowe: od 468 przypadków w 1977 roku do 160 w 1987 i 117 w 1988, chociaż w 1989 roku liczba przypadków zakażeń kiłą wśród kobiet pozo­stawała stała na poziomie 122. Kiła jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię Treponema pallidum (krętek blady). [...]

Rzęsistkowica

Rzęsistek pochwowy jest pierwotniakiem, wiciowcem zakażenie nim traktowane jest jako zakażenie przenoszone drogą płciową. Odsetek zachorowań w wysokości 6% stwierdzono na podstawie izolacji T. vaginalis u pacjentek zgłaszających się do lekarzy rodzin­nych z powodu objawów dotyczących dolnego odcinka układu płciowego. W 1989 roku kliniki chorób układu moczowo-płciowego w Anglii donosiły o ok. 7 500 nowych [...]

Rzeżączka

Rzeżączka jest niezbyt często rozpoznawana w praktyce lekarza rodzinnego; częstość zachorowań waha się ok. 2%  i 0% wśród kobiet zgłaszających się z objawami ze strony dolnego odcinka dróg rodnych. Dane statystyczne z kliniki chorób układu moczowo-płciowego w 1989 roku  wskazują, że rzeżączkę rozpoznano u 8400 pacjentek, co stanowiło 3% całkowitej liczby nowych przypadków u kobiet. [...]