Archive for the ‘Rak i łagodne choroby gruczołu sutkowego’ Category

Rozpoznanie raka gruczołu sutkowego

Diagnostyka przedoperacyjna W przeszłości rozpoznanie zmian chorobowych w obrębie piersi polegało prawie wyłącznie na histologicznej ocenie fragmentu gruczołu usuniętego w czasie zabiegu chirurgicznego. W ostatnich latach notuje się wyraźną tendencję do uzyskania pełnego rozpoznania przed podjęciem ostatecznego leczenia chirurgicznego. Pewne rozpoznanie raka sutka pozwala na ustalenie stopnia zaawansowania choroby, omówienie z chorą propozycji terapeutycznych oraz [...]

Stany zapalne gruczołów sutkowych

Stany zapalne sutka mogą wystąpić w postaci ograniczonej lub jako wyraz uogólnio­nego zakażenia. Częstość występowania w okresie okołoporodowym ostrego ropnia piersi, najczęstszej przyczyny ropni piersi w ogóle, nie jest dokładnie znana, ale wykazuje tendencję spadkową. Staranna pielęgnacja piersi w czasie ciąży i karmienia znacznie zmniejsza ryzyko stanów zapalnych i ropni. Najczęstszym mikroorganizmem odpowiedzialnym za zakażenie [...]

Wyciek z brodawki sutkowej

Wyciek z brodawki sutkowej jest względnie rzadkim powodem zgłaszania się kobiet do lekarza. Jeżeli jednak kobieta zgłasza się z tego powodu, przyczyną jest zwykle obawa przed rozpoznaniem raka, utrudnienie codziennego życia spowodowane wyciekiem lub współistnienie innego objawu, takiego jak np. guz. W tym ostatnim przypadku pierwszoplanowym objawem wymagającym diagnostyki jest zwykle guz. Wyciek z brodawki [...]

Bóle i zgrubienia gruczołowe sutków

Bóle piersi (mastalgia) i gruczołowe zgrubienia mieszczą się w klasyfikacji łagod­nych zmian w obrębie gruczołu sutkowego, czyli ANDI, która obejmuje różnorodne zaburzenia, od niewielkich nieprawidłowości do ewidentnych zmian chorobowych. U wielu kobiet w okresie przedmiesiączkowym występuje ból o niewielkim nasileniu, któremu mogą towarzyszyć zgrubienia gruczołowe. Ból może trwać różnie długo, ale zawsze ustępuje po miesiączce. [...]

Guzy gruczołu sutkowego – włókniakogruczolaki i torbiele

W diagnostyce łagodnych zmian w piersiach bardzo istotna jest ich konsystencja, ocena powierzchni oraz ruchomości w stosunku do otaczających tkanek. Około 12% wyczuwalnych guzków stanowią włókniakogruczolaki. Najczęściej występują między 15 a 30 rokiem życia. Mają gumową konsystencję, gładką powierzchnię i są wybitnie przesuwalne. Równie charakterystyczna w badaniu jest średnio wypełniona torbiel, ale ocena kliniczna może [...]

Cztery główne objawy

Czterema głównymi objawami, z powodu których kobiety zgłaszają się do lekarza, są: guzki, wyciek z brodawki sutkowej, wciągnięcie brodawki i ból piersi. W momencie wykrycia guza lekarz rodzinny powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: w jaki sposób guz został wykryty (przez kobietę, jej partnera, pielęgniarkę lub lekarza), czy pojawienie się guza było nagłe czy stopniowe, [...]

Łagodne choroby gruczołu sutkowego

Łagodne choroby sutka występują w ciągu życia u ok. 50% kobiet brytyjskich. W porównaniu z rakiem sutka zwykle są lekceważone. Dzieje się tak pomimo faktu, że jedynie u 1 na 10 kobiet zgłaszających się z ich powodu rozpoznany zostanie rak piersi; stosunek ten jest nawet mniejszy w Narodowym Programie Skriningu, gdzie wynosi 1:14. W porównaniu [...]

Badanie gruczołów sutkowych

W badaniu klinicznym najistotniejsze jest stwierdzenie, czy guz w piersi jest rzeczy­wiście obecny. Wymaga to dokładnego zbadania piersi. Oglądanie piersi przeprowadzone w pozycji siedzącej, przy czym lekarz jest naprzeciwko pacjentki, pozwala ocenić ewen­tualne zmiany kształtu, zarysów piersi, skóry czy brodawki (zaciągnięcia lub wciągnięcie). Czasami zmiany tego typu są bardziej widoczne, jeśli poprosimy chorą o położenie [...]

Porada dla kobiety z objawami chorób gruczołu sutkowego

Najważniejszym celem postępowania z chorymi zgłaszającymi się z jakimkolwiek problemem dotyczącym piersi jest postawienie właściwego rozpoznania i przez wyklu­czenie raka uspokojenie pacjentki. Raka sutka obawiają się nie tylko kobiety zgłaszające się z powodu guzka piersi. Inne objawy, takie jak ból, wyciek czy wciągnięcie brodawki lub zmiany skórne, w równym stopniu budzą lęk przed rozpoznaniem raka [...]

Skrócenie czasu między rozpoznaniem i leczeniem

Przypuszcza się, że skrócenie czasu między wystąpieniem objawów raka sutka a podjęciem leczenia ma istotny wpływ na zmniejszenie umieralności. Szacuje się, że ok. 20% kobiet z klinicznymi objawami raka sutka opóźnia wizytę u lekarza o 3 i więcej miesięcy. Wydaje się, że wśród kobiet brytyjskich opóźnienie to może częściowo tłumaczyć wysoką umieralność z powodu raka [...]