Archive for the ‘Rak i łagodne choroby gruczołu sutkowego’ Category

Wnioski

Z chorobami piersi związana jest zarówno znacząca chorobowość, jak i umieralność. Rak sutka stanowi główny problem zdrowotny w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich lat uzyskano niewielki postęp co do perspektyw racjonalnego zapobiegania tej chorobie. Natomiast udowodniono, że wczesne rozpoznanie przez prowadzenie mammograficznych badań przesiewowych w grupie kobiet powyżej 50 lat daje znaczące korzyści wyrażone zmniejszeniem [...]

Psychologiczne aspekty raka gruczołu sutkowego

Kobieta, u której rozpoznano raka sutka zmaga się z wieloma problemami. Rak prawie powszechnie jest uważany za ogromne zagrożenie i sondaże wykazują, że wywo­łuje więcej paniki niż jakakolwiek inna choroba. Pomimo faktu, że problematyka raka sutka jest ostatnio szeroko omawiana w mediach, nadal pokutuje wiele mitów i nieporo­zumień z nim związanych. Badania przeprowadzone ostatnio w [...]

Chemioterapia

Chemioterapia ma najgorszą opinię ze wszystkich sposobów leczenia raka sutka, gdyż nieodwołalnie u wszystkich leczonych powoduje wystąpienie objawów ubocznych. Jednakże stopień ich nasilenia jest różny, w pewnym stopniu zależy od zastosowanych leków i od nastawienia pacjentki do leczenia. Najczęściej spotykanymi objawami ubocznymi są nudności i wymioty, biegunka, nadżerki błon śluzowych jamy ustnej, utrata włosów, zapalenie [...]

Leczenie hormonalne

Do niedawna kastracja chirurgiczna lub napromienianie jajników w celu wywołania sztucznej menopauzy były głównymi sposobami wspomagającego leczenia hormonalnego. Efekty uboczne tak gwałtownej menopauzy, które w dodatku nie mogły być zmniejszone przez hormonalną terapię zastępczą (HTZ), dla wielu kobiet były gorsze niż rozpoznanie raka piersi i perspektywa jej amputacji. Tamoksyfen (Zitazonium) może spowodować podobny efekt terapeutyczny [...]

Radioterapia

W przeszłości zbyt eksponowano uboczne skutki napromieniania i dlatego obecnie perspektywa radioterapii wywołuje największe zaniepokojenie u kobiet z rozpoznanym rakiem sutka. Dlatego w celu zmniejszenia lęku u tych chorych, które będą wymagały napromieniania, tak istotny jest sposób omówienia i kompetentne wyjaśnienie skuteczności radioterapii. Niepożądane skutki napromieniania niezaprzeczalnie jednak istnieją. Często występują reakcje skórne, złe samopoczucie [...]

Uboczne efekty leczenia

Leczenie chirurgiczne Jakakolwiek nie byłaby reakcja kobiety po usłyszeniu rozpoznania raka piersi, to w większości przypadków chore mają nadzieję na zachowanie piersi. Ogólnie mówiąc, wybór wstępnego leczenia zajętej piersi nie ma wpływu na czas przeżycia. Niestety, jedynie ok. 30-50% guzów kwalifikuje się do miejscowego usunięcia, w pozostałych przypadkach z powodu wielkości guza lub naciekania brodawki [...]

Leczenie zaawansowanych postaci raka gruczołu sutkowego

Najczęstszym miejscem powstawania przerzutów raka sutka są węzły chłonne, kości, płuca oraz wątroba, ale przerzuty mogą wystąpić prawie we wszystkich narządach. Bardzo obciążający dla chorej jest naciek ściany klatki piersiowej lub jej owrzodzenie. Leczenie takich chorych jest zarówno miejscowe, systemowe, jak i skojarzone. Leczenie zaawan­sowanych postaci raka sutka ma 2 cele: złagodzenie objawów i przedłużenie [...]

Ogólne zalecenia lecznicze

Ogólnie można stwierdzić, że im niniejsze ryzyko wznowy u indywidualnej chorej, tym mniejsza bezwzględna korzyść z leczenia uzupełniającego i tym większe znaczenie efektów niepożądanych z nim związanych. Z faktu tego wynika kilka nieskomplikowanych zaleceń. Około 80% chorych na raka sutka w Wielkiej Brytanii ma powyżej 50 lat i w tej grupie tamoksyfen daje najmniej efektów [...]

Leczenie chirurgiczne

W wybranych przypadkach, gdy choroba ograniczona jest do piersi, leczenie chirur­giczne jako jedyne, czy to prosta amputacja piersi czy szerokie wycięcie guza, może być wystarczające do wyleczenia. We wszystkich pozostałych przypadkach chirurgia pełni znaczącą rolę dla osiągnięcia miejscowej kontroli nowotworu. Mikroskopowa ocena węzłów chłonnych pachowych i przypuszczalnie zamostkowych uważana jest obecnie, zwłaszcza u kobiet przed [...]

Leczenie wczesnych postaci raka gruczołu sutkowego

W ciągu ostatnich dwudziestu lat postępowanie w raku sutka uległo znaczącym zmianom i w dalszym ciągu jest modyfikowane. Wyboru terapii należy dokonać mając na uwadze uzyskanie jak najlepszych wyników przeżyć (wyleczeń), małego odsetka wznów miejscowych, kontroli przerzutów odległych, preferencji pacjentki, jakości życia oraz wyników estetycznych. Prawie każda kobieta we wczesnych stadiach zaawansowania raka sutka kwalifikuje [...]