Archive for the ‘Promocja zdrowia’ Category

Otyłość II i III stopnia

Epidemiologia Otyłość II stopnia występuje u ok. 3% populacji Wielkiej Brytanii, w tym prawie 0,3% cierpi na otyłość chorobową. Prawdopodobieństwo pojawienia się otyłości chorobowej u kobiet jest większe niż u mężczyzn, a rozpowszechnienie otyłości w populacji ogólnej wzrasta wraz z wiekiem. W krajach rozwijających się otyłość występuje częściej w grupach o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, podczas [...]

Otyłość I stopnia

W Wielkiej Brytanii ok. 1/3 populacji osób dorosłych i 1/6 populacji dzieci ma BMI między 25 a 30. Jak przedstawiono  odpowiedź na pytanie, czy osoby znajdujące się w tym przedziale BMI powinno uznawać się za otyłe, pozostaje kontrowersyjna. Głównym powikłaniem występującym u osób mieszczących się w tym przedziale jest dalsze przybieranie na wadze i przechodzenie [...]

Badanie i leczenie

U pacjentek cierpiących na bulimię dużo łatwiej jest wzbudzić zaangażowanie w leczenie oraz motywację do zmiany postępowania niż u osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. Wiele pacjentek z bulimią aktywnie poszukuje pomocy. Badanie pacjentki przebiega podobnie, jak przedstawione wcześniej badanie pacjentki z jadłowstrętem psychicznym, oprócz tego wymaga ono jednak szczególnego zwrócenia uwagi na możliwe występowanie powikłań [...]

Fizyczne powikłania bulimii

Bulimia powoduje liczne powikłania fizyczne, o których powinny wiedzieć wszyst­kie osoby pracujące z tymi chorymi. U ponad 1/3 pacjentek z bulimią stwierdza się w endoskopii owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy wraz ze wszystkimi komplikacjami, które się z tym wiążą. Więcej niż połowa skarży się na zgagę lub niestrawność. U około 50% chorych ślinianki przyuszne powiększają się, [...]

Cechy kliniczne

Choroba rozpoczyna się zwykle w okresie stosowania diety i rzeczywiście ok. 50% pacjentek w jakimś momencie w przeszłości spełniało kryteria DSM III R dla jadłowstrętu psychicznego. Potem następuje duża utrata kontroli nad jedzeniem, co prowadzi do epizodów objadania się. W ten sposób pacjentki wciągnięte zostają w cykl: stosowanie diety – objadanie się – przeczyszczanie i [...]

Etiologia

Chociaż istnieje wiele interesujących teorii dotyczących etiologii jadłowstrętu psychicznego, niewiele z nich poddano systematycznym badaniom. Wiadomo jednak, że w badaniach nad bliźniakami stwierdzono dużo wyższe wskaźniki zgodności wśród bliźniąt jednojajowych niż u dwujajowych oraz że wśród krewnych pierwszego stopnia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym występowanie zarówno jadłowstrętu psychicznego, jak i jednobiegunowej choroby afektywnej jest dużo wyższe [...]

Rozpoznanie i leczenie

Ważnym celem okresu diagnostycznego powinno być nakłonienie pacjentki do leczenia oraz stworzenie z nią relacji opartej na współpracy. Wywiady powinny zawierać szczegółowe pytania dotyczące występowania okresów objadania się oraz objawów depresji. Należy wykorzystać każdą możliwość ułatwiającą identyfikację objawów, które są bezpośrednim następstwem zespołu głodzenia i które pacjentki uważają za niepokojące. Informację o tych objawach należy [...]

Psychopatologia charakterystyczna dla jadłowstrętu psychicznego

Zawierają one wyraźnie nieprawidłowe wyobrażenia i myśli na temat kształtu i masy ciała, które wiążą się z „ogromnym strachem przed tuszą” oraz „nieugiętym dążeniem do szczupłości”, charakterystycznym dla jadłowstrętu psychicznego. Prowadzi to do kontrolowania masy i kształtu ciała poprzez: Rygorystyczne stosowanie diety lub głodzenie, połączone z liczeniem kalorii, ustaleniem ścisłych limitów dietetycznych, które często wynoszą [...]

Fizyczne skutki głodzenia

Fizyczne skutki głodzenia są w dużym stopniu przystosowawcze, gdyż powikłania te są wtórne do procesów zachodzących w organizmie w celu zachowania energii koniecz­nej do podstawowych aktywności życiowych. Następuje spowolnienie procesów metabolicznych i procesów wzrostu, zwiększenie wydzielania kortyzolu, utrata masy mięśniowej, zwolnienie czynności serca, spadek ciśnienia krwi, upośledzenie funkcji nerek, obkurczenie i utrata czynności przewodu pokarmowego, [...]

Epidemiologia

Jadłowstręt psychiczny występuje dużo częściej u kobiet niż u mężczyzn, stosunek kobiet do mężczyzn wynosi przynajmniej 10:1. Szczyt zachorowań przypada na wiek 16-17 lat, rzadko choroba zaczyna się u dziewcząt przed okresem dojrzewania. Rzadko również rozpoczyna się po 35 roku życia. Częstość występowania tego zaburzenia wzrasta we wszystkich grupach społecznych oraz we wszystkich grupach etnicznych; [...]