Archive for the ‘Problemy związane z piciem alkoholu’ Category

Zaburzenia ginekologiczne i położnicze

Zespół napięcia przedmiesiączkowego występuje częściej u kobiet nadużywających alkoholu niż u kobiet w populacji ogólnej, a wiele kobiet, u których zespół ten występuje, stosuje „samoleczenie” alkoholem. W badaniach stwierdzono częstsze występowanie u kobiet nadużywających alkoholu zaburzeń miesiączkowania, histerektomii i niepłodno­ści. Dalszych badań wymaga sprawa czynności gruczołów dokrewnych u kobiet pijących alkohol, lecz nie należy zbyt [...]

Zaburzenia fizyczne

Niewiele jest narządów i układów organizmu, na które nie oddziałuje nadmierne spożycie alkoholu. Wiele z tych oddziaływań jest wspólnych dla obu płci. Zaburzenia żolądkowo-jelitowe Zwykle są to najwcześniejsze objawy nadużywania alkoholu. U osób nadmiernie pijących częsty jest przewlekły nieżyt żołądka, prowadzący do owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy. Jedną z najczęstszych przyczyn krwawych wymiotów są pęknięcia błony [...]

Skutki nadmiernego picia alkoholu

Dlaczego u ludzi, którzy pili w sposób rozsądny, zaczynają występować problemy związane z piciem alkoholu? Może być wiele różnych tego powodów – często są to desperackie próby rozwiązania trudnych czy wymykających się spod kontroli sytuacji życiowych. Sugerowano, że u mężczyzn czynnikiem wyzwalającym nadmierne picie alkoholu są napięcia związane z pracą zawodową, zaś u kobiet trudności [...]

Różnice między kobietami a mężczyznami

W przeszłości dane statystyczne sugerowały, że kobiety rozpoczynają regularne picie alkoholu w starszym wieku niż mężczyźni. Jednakże wyniki ostatnich badań prowadzą do wniosku, iż obecnie dziewczęta zaczynają pić alkohol mniej więcej w tym samym wieku co chłopcy. Najczęściej pierwszy kontakt z piciem alkoholu ma miejsce w wieku 13-14 lat. Kobiety są bardziej wrażliwe na alkohol [...]

Poziom spożycia alkoholu

Niepokój co do nadużywania alkoholu przez kobiety jest związany z ogólnym wzrostem spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu na osobę w Wielkiej Brytanii uległo podwojeniu w okresie od II wojny światowej do roku 1979; od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie. Można zauważyć, że spożycie alkoholu w latach powojennych było znacznie niższe niż na początku XX [...]