Archive for the ‘Problemy związane z piciem alkoholu’ Category

Abstynencja czy picie kontrolowane

Długa i interesująca dyskusja na temat tego czy lepszym postępowaniem jest całko­wite zaprzestanie picia alkoholu czy picie kontrolowane, przekracza ramy tego rozdziału. Zainteresowanych odsyłam do opracowania tego tematu zrobionego przez Heather i Robertson. Wystarczy tu powiedzieć, że picie kontrolowane jest rozwiązaniem moż­liwym tylko dla niektórych ludzi mających problemy z alkoholem. Początkowo większość badań przeprowadzano w [...]

Rola lekarza rodzinnego

Lekarz (czy lekarka) jest idealistycznie spostrzegany jako osoba, której można zaufać, osoba, która wysłucha, co pacjentka myśli i czuje i nie stara się tego osądzać, jako osoba, która się nie odwróci od pacjentki nawet w sytuacji, gdy tej nie uda się wytrwać. Trudności mogą się pojawić, jeśli lekarz czuje, że np. może istnieć zagrożenie dla [...]

Badanie kontrolne

Powtarzanie badań w celu pokazania jak organizm się regeneruje może zachęcić pacjentkę do wytrwania w trzeźwości. Należy pamiętać, że kobiety w okresie rozrodczym mogą mieć nadal kłopoty z wątrobą nawet po zaprzestaniu nadużywania alkoholu. W tych przypadkach utrzymujące się nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych nie powinny być w sposób automatyczny traktowane jako wskaźnik nadużywania alkoholu bez [...]

Leczenie

Może być tak, że proste stwierdzenie, że alkohol odgrywa ogromną rolę w kłopotach, jakie ma pacjentka, i że powinna ona zredukować spożycie alkoholu do przedziału pomiędzy 1 a 14 porcjami tygodniowo, czasami wystarcza do poprawy sytuacji. Lekarz może jednak chcieć pomóc więcej i, jak to było już wcześniej wspomniane, istnieją opracowane w tym celu schematy [...]

Postępowanie

Jak w przypadku wielu innych zagadnień socjologicznych czy medycznych, im wcześniej wykryje się problem, tym wcześniej można zainicjować pomoc i tym większa jest szansa na poprawę. Wiele uwagi zwraca się na wzajemne oddziaływanie pomiędzy pacjentkami z proble­mem alkoholowym a ich lekarzami. Zagadnienie nadużywania alkoholu ma w sobie aspekt moralny. Istnieje założenie, wątpliwe zresztą, że kobiety [...]

Zbieranie wywiadów alkoholowych

Dobrym sposobem na uniknięcie pewnego dyskomfortu, jaki niesie ze sobą zbieranie informacji na temat spożycia alkoholu od pacjentki podejrzanej o jego nadużywanie, jest włączenie wywiadu alkoholowego w resztę rutynowego badania kontrolnego. Jedną z najprostszych i najszybszych metod jest zebranie informacji na temat ilości alkoholu wypijanego tygodniowo. Należy zapytać pacjentkę, ile i jaki alkohol wypijała każdego [...]

Nadużycie leków

Temat ten jest wystarczająco ważny, aby go poruszyć nawet w rozdziale poświęco­nym sprawom alkoholu. Badania wskazują, że wielu kobietom, szczególnie między 45 a 49 rokiem życia, przepisywane są leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Powszechnie wiadomo, że kobietom trudniej jest niż mężczyznom rzucić palenie, a także chętniej niż oni leczą się same lekami dostępnymi w aptece bez [...]

Alkohol i „ryzykowny seks”

Od dawna obserwuje się pływ alkoholu na zachowania seksualne. Wynika to z wielu powodów zarówno fizycznych, jak i psychicznych i socjologicznych. Epidemia AIDS niesie ze sobą ogromne ryzyko a ostatnio przeprowadzone badania wykazują możliwą zależność pomię­dzy spożyciem alkoholu a ryzykownymi seksualnymi zbliżeniami (bez żadnego zabezpie­czenia). Wiele uwagi temu tematowi poświęca praca Stalla i wsp. Naukowcy [...]

Wpływ nadużywania alkoholu przez kobiety na rodzinę

Kobiety odgrywają główną rolę w swych rodzinach, stąd tak ważne jest omówienie wpływu nadużywania przez nie alkoholu na rodzinę. Stereotyp kobiety – gospodyni domowej pijącej w ukryciu jest niekiedy mylący. Gospodynie domowe rzadziej zgłaszają problemy związane z piciem alkoholu niż kobiety młode, niezamężne, nastawione na robienie kariery zawodowej. Ogólnie rzecz biorąc, u młodych kobiet częściej [...]

Problemy psychologiczne

Depresja i lęk Związek pomiędzy depresją a piciem alkoholu jest dobrze znany. Nasilona depresja musi być leczona łącznie z leczeniem problemu alkoholowego. Najczę­ściej dyskutowanym czynnikiem poprzedzającym wystąpienie problemów związanych z piciem alkoholu jest u kobiet konflikt dotyczący ich roli seksualnej. Idea takiego konfliktu, będącego czynnikiem prowadzącym do nadużywania alkoholu przez kobiety, ugruntowała się w ciągu [...]