Archive for the ‘Problemy seksualne’ Category

Leczenie problemów związanych z odmiennymi orientacjami

Lekarz rodzinny rzadko konsultuje kobiety z jasno sprecyzowanymi zainteresowa­niami homoseksualnymi. Większość z nich nie potrzebuje pomocy. Jednak gdy kobieta o orientacji homoseksualnej, która chce dojść do ładu z własnymi zainteresowaniami seksualnymi, zgłosi się do lekarza rodzinnego po pomoc, najlepiej będzie, gdy zostanie przez niego skierowana do organizacji, która zajmuje się poradnictwem. Kobiety transseksualistki zwracające się [...]

Leczenie kobiet bez partnerów

Czasami zdarza się, że kobieta, która zwraca się o pomoc, nie ma partnera lub z niechęcią odnosi się do włączenia w leczenie jej aktualnego partnera. Na szczęście można wiele zrobić, by pomóc tym kobietom. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z pochwicą lub dysfunkcją w zakresie orgazmu. Niektórym z nich udziela się krótkich porad np. na temat [...]

Terapia seksualna

Masters i Johnson  wprowadzając własne, stosunkowo szybkie, ale intensywne podejście terapeutyczne, dokonali rewolucji w leczeniu par z problemami seksualnymi. Opiera się ono na następującym rozumowaniu: chociaż problemy seksualne mogą powsta­wać z bardzo wielu przyczyn i niektóre z nich mają swoje korzenie w przeszłości, to mimo to podtrzymują je czynniki działające w teraźniejszości. Dlatego problemy seksualne [...]

Leczenie par z dysfunkcją seksualną

Krótkie poradnictwo Stosuje się je w przypadku problemów powstających z powodu niewłaściwej lub niejasnej informacji oraz takich, z którymi łączy się niepokój dotyczący określonego rodzaju zachowań seksualnych (np. seksu oralnego) lub występowania aktywności seksu­alnej w pewnych okresach (np. ciąża; po menopauzie). Zwykle do rozwiązania tego rodzaju problemów potrzeba tylko kilku spotkań. Czasami wystarczy jedna konsultacja, [...]

Sposób postępowania z pacjentami z problemami seksualnymi

Różne sposoby postępowania wobec pacjentów z problemami seksualnymi można zebrać w dwie kategorie, różniące się intensywnością i zakresem leczenia. Są to: 1) krótkie poradnictwo oraz 2) terapia seksualna. Pierwsza kategoria, która obejmuje udzielanie prostych porad i informacji, powinna leżeć w zakresie możliwości wszystkich lekarzy rodzinnych. Niektórzy lekarze rodzinni, aby pomóc pacjentowi, sami zechcą prowadzić terapię [...]

Zbieranie wywiadów

Dodatek do tego rozdziału zawiera główne punkty, o których należy uzyskać informacje przeprowadzając szczegółowe badanie pacjenta z problemem seksualnym. Tego rodzaju systematyczne badanie zajmuje przynajmniej pół godziny, można je również rozłożyć na 2 lub 3 spotkania. Gdy lekarz rozważa podjęcie leczenia pacjentki jakąś formą terapii seksualnej, koniecznie musi przeprowadzić dokładne badanie. W innym przypadku wystarcza [...]

Jak badać pacjentów z problemami seksualnymi?

Nie należy nigdy pomagać ani udzielać porad osobie zgłaszającej się z problemem seksualnym bez wcześniejszego, dokładnego zdiagnozowania i jasnego zrozumienia problemu. Często jest on zupełnie różny od tego, na co początkowo skarży się pacjentka. Czasami kobieta uważa, że to ona ma problem, gdy w rzeczywistości ma go jej partner, i tak przykładowo, kobieta, której mąż [...]

Skutki leków

Niestety, niewiele wiadomo na temat wpływu leków na życie seksualne kobiet. Ekstrapolując w dużej mierze to, co wiadomo o skutkach leków w odniesieniu do mężczyzn, uważa się, że kilka rodzajów lekarstw ma istotne konsekwencje dla zainteresowań i zachowań seksualnych u kobiet. Jeśli kobieta skarży się na zaburzenie pożądania czy pobudzenia seksualnego albo na trudności w [...]

Choroby somatyczne

Zaburzenia endokrynne. Cukrzyca bardzo często wywołuje u mężczyzn dysfunkcje w zakresie wzwodu. Mniej wyraźny jest wpływ cukrzycy na funkcjonowanie seksualne kobiet. Okazuje się, że wiele kobiet z cukrzycą typu I ma obniżony poziom pożądania seksualnego, mniejszą zdolność do przeżywania orgazmu, mniejsze zwilżenie pochwy i niższy poziom satysfakcji seksualnej. Wpływ cukrzycy typu II na funkcjonowanie seksualne [...]

Czynniki podtrzymujące

Czynniki utrzymujące problem seksualny są najważniejsze z punktu widzenia celów leczniczych, ponieważ tylko one bezpośrednio podlegają modyfikacji. Rozpoznanie czynników predysponujących oraz wywołujących problem pomaga lekarzowi zrozumieć dane zaburzenie. Na tej podstawie formułuje on wyjaśnienia, które przekazuje pacjentowi. Mają one oddziaływanie terapeutyczne, gdyż pomagają pacjentowi zobaczyć, że jego problem da się wytłumaczyć. Jednakże nie da się [...]