Archive for the ‘Problemy seksualne’ Category

Wnioski

Lekarze rodzinni pierwsi stykają się z większością trudności seksualnych. Powinni oni umieć zarówno wykryć, jak i zbadać pacjentów z trudnościami seksualnymi, a także udzielić porady przynajmniej w najprostszych przy­padkach. Szkoły medyczne, ucząc o seksualności człowieka, powinny dostarczać podsta­wowej wiedzy, koniecznej do takiej pracy. Uzupełnieniem tego byłoby szkolenie w zakre­sie postępowania z problemami seksualnymi i możliwość [...]

Leczenie problemów seksualnych osób niepełnosprawnych

Idealnie byłoby, gdyby osoby opiekujące się niepełnosprawnymi zajmowały się tymi problemami w trakcie swojej codziennej pracy. Jednak, aby tak robić, osoby te potrzebują edukacji i wsparcia. Wieloma innymi problemami seksualnymi, które łączą się z niespraw­nością i mają specyficzny charakter, powinno zajmować się poradnictwo fachowe. Do niedawna niewiele było osób doświadczonych w pracy z tego rodzaju [...]

Problemy seksualne małżonki niepełnosprawnego mężczyzny

Kobieta, której partner jest niepełnosprawny, napotyka wiele trudności związanych z relacją seksualną. Po pierwsze i przede wszystkim są to problemy, których powstanie wiąże się z tym, że inni ludzie często nie mogą zaakceptować istnienia związku seksualnego między pełnosprawną kobietą a niepełnosprawnym mężczyzną. W dodatku, poja­wiają się problemy wynikające z odwrócenia ról, które może być konieczne [...]

Problemy seksualne kobiety niepełnosprawnej

Chociaż większość naszych wiadomości o problemach seksualnych i niesprawności fizycznej dotyczy mężczyzn, niepełnosprawne kobiety mają prawdopodobnie tak samo dużo problemów, jak niepełnosprawni fizycznie mężczyźni. Kilka aspektów kobiecej seksualności ulega wtedy naruszeniu. Po pierwsze, kobieta ma negatywny obraz siebie jako osoby fizycznie niepełnosprawnej. Po drugie, świadomość posiadania piętna, jakie przypisuje się seksualności kobiet kalekich, może ograniczyć [...]

Wiek starczy

Kilka badań pokazuje, że większość kobiet i mężczyzn w wieku 60. lat ma już aktywność seksualną poza sobą, a w wieku 80. lat nie więcej niż jedna osoba na pięć jest aktywna seksualnie, zależnie od możliwości posiadania partnera. Zwłaszcza w przypadku kobiet koniec ich aktywności seksualnej bardzo często wyznaczany jest przez utratę współmałżonka lub jego [...]

Menopauza

Początek menopauzy u niektórych kobiet wywołuje głębokie poczucie uwolnienia, co prowadzi do wzrostu ich zainteresowania seksem. Jednak u innych kobiet następuje zmniejszenie pożądania seksualnego. Składa się na to wiele występujących w tym czasie czynników. Obniżenie stężenia estrogenów we krwi często wywołuje zmniejszenie seksu­alnej pobudliwości i powoduje, że stosunek staje się bolesny. Spadek stężenia androgenów ma [...]

Ciąża i poród

Chociaż wyniki wielu badań dotyczących zmian aktywności seksualnej w okresie ciąży są różne, to wszystkie badania zgodnie pokazują, że w trakcie trzeciego trymestru u większości kobiet zmniejszają się zainteresowania seksualne oraz następuje konsekwentne obniżenie częstotliwości występowania stosunków płciowych. Zmniejszona częstość stosunków płciowych wiąże się również z niewygodą fizyczną, niezgrabnością i poczuciem utraty atrakcyjności oraz zaleceniami [...]

Nadużycia seksualne

Coraz liczniejsza grupa kobiet poszukuje pomocy z powodu długotrwałych skutków nadużycia seksualnego, które miało miejsce w dzieciństwie. Do charakterystycznych cech nadużyć seksualnych, które powodują długo utrzymujące się konsekwencje, należą: przedłużający się czas trwania nadużycia, początek i zaprzestanie nadużywania we wcze­snym wieku, gdy sprawcą nadużycia jest ojciec, a nie osoba niespokrewniona z ofiarą, zaistnienie rzeczywistego fizycznego [...]

Gwałt

„Gwałt nie jest kontaktem seksualnym w zwykłym tego słowa znaczeniu. Jest zdarzeniem, w którym jedna osoba rani drugą za pomocą seksu„. Gwałt mieści w sobie wiele różnych rodzajów napaści jednocześnie: napaść na poczucie panowania nad własnym życiem, atak na pełne ufności przekonanie dotyczące innych ludzi i bezpieczeństwo jednostki w świecie, a także powoduje inwazyjną dewasta­cję [...]

Kierowanie pacjentów do lekarza specjalisty

Udzielimy tylko kilku pobieżnych wskazówek co do tego, jakie problemy seksualne wymagają odesłania pacjenta pod opiekę specjalisty. Zależy to częściowo od tego, czy lekarz rodzinny jest na tyle dobrze wyszkolony, że mógłby zajmować się tego rodzaju trudnościami. Jeżeli lekarz rodzinny nie chce prowadzić terapii seksualnej, powinien odsyłać pacjentki do opieki specjalistycznej, w przypadku gdy problem [...]