Archive for the ‘Problemy emocjonalne’ Category

Wnioski

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że w praktyce ogólnej możliwa jest praca na wielu różnych poziomach. Lekarze mogą podjąć różnorodne leczenie pacjentów zgłaszających się z pozornie całkiem podobnym problemem. Jako przykład można podać kobiety cierpiące na depresję i niezadowolone ze swojej wagi – w ich kontekście nasuwa się pytanie, czy należy najpierw wykluczyć [...]

Pomoc kobietom uzależnionym

Pacjentki nadużywające opiatów mogą prezentować się jako osoby „żądające” (choć prawdą jest, że wiele osób uzależnionych trzyma całymi latami swój nałóg głęboko w ukryciu przed lekarzem). Zazwyczaj jest to żądanie „czegoś, co mi pomoże wyjść z tego”, jeśli pacjentka zwraca się o leczenie detoksykacyjne. Nie zawsze prośba taka oddaje prawdziwe intencje pacjentki, a jej realizacja [...]

Formularze użyteczne w praktyce rodzinnej

Nie jest trudno opracować praktyczny formularz określający jakość i ilość przepisy­wanych leków psychotropowych. Wydaje się to nawet kluczowe, jeśli lekarz rodzinny decyduje się je przepisywać. Formularze takie wymagają wprowadzania poprawek co rok lub co 2 lata, ale równocześnie daje to możliwość monitorowania terapii 2 lub nawet 3 lekami z powyższych grup, a także pozwala uzasadnić [...]

Leki psychotropowe w praktyce ogólnej

Gorzka lekcja wyciągnięta została z nadmiernego przepisywania pacjentom „magicz­nych pigułek”: barbituranów w latach 50, a następnie benzodiazepin w latach 70. Bardzo wiele pacjentek uzależniło się od tych leków i znaczna ich liczba miała trudności z ich odstawieniem. Niektóre z nich znalazły się w zamkniętych szpitalach psychiatrycznych, świat medyczny uznał ich problemy za jatrogenne, ale nadal [...]

„Trudne pacjentki”: pacjentki nie reagujące na leczenie

Prawie 1/3 pacjentek kierowanych do leczenia psychiatrycznego nie wykazuje po­prawy i wraca zniechęcona z powrotem do lekarza rodzinnego. Utrzymująca się sympto­matologia psychologiczna i somatyczna („fiksacja somatyczna”) może następnie spowo­dować kolejne żądania pacjentki dotyczące skierowania do leczenia specjalistycznego; pacjentka zdaje się podchodzić pogardliwie do tego, co medycyna ma do zaoferowania, jednak żąda od niej coraz więcej. [...]

Czy potrzeby kobiet zostają zaspokojone?

Nowy system funkcjonowania służby zdrowia czyni wysiłki, by istniała zbieżność pomiędzy potrzebami pacjentek a możliwościami samej służby zdrowia. Na przykład, zmobilizowano zasoby tejże, by skrócić czas oczekiwania na konsultacje w opiece ambulatoryjnej. Długie kolejki do lekarza były zawsze słabą stroną społecznej służby zdrowia i dotąd nie poświęcano temu problemowi dostatecznej uwagi. Pozostaje jednak kwestią otwartą, [...]

Skierowanie poza zespół leczący

Jakie problemy i zaburzenia powinny być kierowane z wyboru? W zasadzie w medycynie psychologicznej podstawowym kryterium szybkiego skierowania do szpitala są myśli i tendencje samobójcze oraz tendencje do samouszkodzenia. Pacjenci z takimi tendencjami wymagają natychmiastowego skierowania do szpitala psychiatrycznego i/lub przyjęcia do szpitala ze wskazań życiowych. Jednak prawdą jest również to, że największy wskaźnik popraw [...]

Radzenie sobie ze stresem w praktyce lakarza rodzinnego

Praktyki, które są świadome ciężaru pracy z pacjentkami z zaburzeniami pochodzenia psychosocjalnego, muszą nauczyć się radzenia sobie z potencjalnym poszerzaniem zasięgu swojej pracy. Oznacza to, że należy przewidywać wystąpienie w zespole objawów stresu. Jest to, co zrozumiałe, większy problem w zagęszczonych populacjach miejskich, niż na obszarach rolniczych i w małych miastach. Dlatego warto monitorować wskaźniki [...]

Skierowania w obrębie zespołu leczącego

Praktyki lekarzy rodzinnych, które zatrudniają lub mają wyraźne związki z pracow­nikami społecznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, psychologami i ośrodkami prowa­dzącymi specjalistyczne poradnictwo (counselling), zdecydowały się podzielić obszar leczenia problemów psychospołecznych z grupą innych profesjonalistów. Inne preferują współpracę z psychiatrami lub innymi członkami miejscowego zespołu opieki psychiatrycznej. Taka współpraca oznacza, że lekarz kierujący oczekuje od specjalisty badania pacjen­tki, [...]

Zasoby środowiskowe

Zasoby środowiskowe, w znaczeniu instytucji społecznych i organizacji opartych na pracy ochotników są coraz częściej wykorzystywane, gdyż „lista oczekujących” na szpitale i poradnie psychiatryczne jest coraz dłuższa. Ośrodki, w których pracują ochotnicy, są organizowane i utrzymywane przez lokalną służbę zdrowia lub wydziały służb społecznych, w celu udostępnienia pewnych określonych świadczeń na danym obszarze. Grupy samopomocy [...]