Archive for the ‘Operacje usunięcia narządów’ Category

Mastektomia

Operacja usunięcia gruczołu sutkowego była już od czasów starożytnych Greków uznawana za zabieg leczniczy. Tak odległe początki tej operacji uwarunkowane są praw­dopodobnie faktem, że patologia była widoczna i jej usunięcie stosunkowo łatwe do wykonania. Zatem od czasów starożytnych poprzez wieki operacja ta była zalecana z mniejszym lub większym zapałem, zarówno jako środek leczniczy, jak i [...]

Pytania dotyczące aktywności fizycznej

Lekarze chętniej dają odpowiedź na pytanie, kiedy powrócić do pełnej aktywności fizycznej po operacji, niż udzielają porad na inne tematy dotyczące zabiegu usunięcia macicy. Podręcznikowa odpowiedź brzmi: po 6-8 tygodniach, ale wiele kobiet potrzebuje na to trzech miesięcy. Zwykle u poszczególnych kobiet występują znaczne różnice i chyba nie ma sensu ustalać jakichkolwiek sztywnych granic. W [...]

Pytania dotyczące sfery życia seksualnego

Wiele kobiet obawia się, że operacja wycięcia macicy zrujnuje ich życie seksualne zarówno poprzez utratę libido, jak też odczuwane dolegliwości podczas stosunku. Lekarz może rozwiać te obawy, jeżeli operacja przebiegnie bez powikłań, jajniki zostaną zacho­wane, a pochwa podczas zabiegu nie ulegnie skróceniu. Przeprowadzone badania prospek­tywne potwierdziły tezę, że aktywność życia seksualnego – ocenianego liczbą stosunków [...]

Problemy psychologiczne

Psychologiczne następstwa usunięcia macicy są stale dyskutowane i nadal pozostają niejasne. Z niektórych badań wynika, że duża część kobiet po operacji usunięcia macicy cierpi na depresję, inne badania podważają te wyniki. Prawdopodobnie nie ma badań wolnych od krytycznych uwag na temat pewnych aspektów ich przeprowadzenia, ale to, że trzeba w nich uwzględnić tyle zmiennych, powoduje, [...]

Pytania dotyczące operacji wycięcia jajników

Kontrowersyjny pogląd, że kobiety, zwłaszcza te tuż przed lub tuż po menopauzie, powinny być poddane kastracji podczas operacji usunięcia macicy z powodów nienowotworowych, miał w przeszłości wielu obrońców. Niektórzy ginekolodzy ustanowili bez­względną granicę wieku, np. 45 lat, powyżej której zawsze usunęliby jajniki podczas amputacji macicy. Dwa główne argumenty przemawiające za kastracją kobiet w okresie około- [...]

Perspektywy kliniczne

Operacja wycięcia macicy i operacja usunięcia jajników będą tu omówione razem z dwóch powodów. Po pierwsze, dość powszechnie wykonuje się te dwie operacje jedno­cześnie, zwłaszcza w okresie około- lub postmenupauzalnym. Po drugie, w przypadkach gdy pacjentka ma mieć wykonany zabieg wycięcia macicy ważne jest, aby lekarz rodzinny był w stanie przedstawić wszystkie za i przeciw [...]

Operacje usunięcia macicy/jajników

Operacje usunięcia jajników zostały wykonane po raz pierwszy w połowie XIX wieku w celu wycięcia torbieli i guzów jajnika, które wcześniej leczone były powtarzanymi nakłuciami. Jak można było się spodziewać, śmiertelność powyższych operacji była bardzo wysoka, co powodowało w środowisku medycznym znaczną niechęć do stosowa­nia takiego sposobu leczenia. Stopniowo, gdy operacje stawały się coraz mniej [...]

Statystyka

Przytoczone liczby mają na celu ukazanie ilościowej perspek­tywy całego zagadnienia operacji usunięcia narządów u kobiet (-ektomii). Liczba kobiet w praktyce lekarza rodzinnego, które będą poddane jednej z tych operacji, jest oczywiście różna w zależności od rozkładu wieku i płci pacjentów. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tak zwaną „przeciętną” praktykę lekarza rodzinnego składającą się z 2000 [...]

Dlaczego warto dyskutować na temat -ektomii?

Pomysł, że usunięcie mniejszych czy większych fragmentów żeńskiego układu rozrodczego może przynieść korzystny efekt leczniczy, powstał na podstawie początkowo bardzo różnorodnych koncepcji, niektóre z nich zostały opisane niżej, a większość bez wątpienia wydawała się w swoim czasie przekonywająca. Nie zaskakuje nas, że większość tych pomysłów, patrząc retrospektywnie, miała wątpliwe podłoże naukowe. Powodem dla zamieszczenia rozdziału [...]