Archive for the ‘Nietrzymanie moczu’ Category

Naglące nietrzymanie moczu

Naglące nietrzymanie moczu jest to mimowolne oddawanie moczu, któremu towa­rzyszy silne pragnienie mikcji. Można je podzielić na dwa podtypy. Czuciowe naglące nietrzymanie moczu – jest sytuacją charakteryzującą się mimowol­nym oddaniem moczu, któremu towarzyszy nagłe parcie na mocz i silna chęć oddania moczu natychmiast, na skutek nadwrażliwości pęcherza i receptorów czuciowych cewki moczowej, które mogą uniemożliwiać [...]

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest terminem używanym do opisu objawów mimo­wolnego oddawania moczu przy wysiłku, gdy brak jest skurczu pęcherza, związanego ze śmiechem, kaszlem, kichaniem lub wysiłkiem fizycznym. Przyczyną jest nadmierne rozciągnięcie lub wiotkość struktur wspierających cewki moczowej lub szyi pęcherza i słabość mięśni dna miednicy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu objawia się jako wyciek moczu z cewki, [...]

Mechanizm utrzymywania moczu w pęcherzu

Utrzymywanie moczu w pęcherzu jest zachowane, gdy ciśnienie cewkowe jest wyższe niż ciśnienie wewnątrz pęcherza. Kilka aspektów funkcji pęcherza i cewki moczo­wej ma zasadnicze znaczenie dla zachowania prawidłowej czynności pęcherza moczowe­go. Pęcherz jest narządem wysoce podatnym i może wypełniać się przy niewielkim jedynie wzroście ciśnienia wewnętrznego. Zwieracz cewki moczowej kurczy się, aby wywrzeć ciśnienie wystarczające [...]

Mechanizm mikcji

Prawidłowy cykl mikcyjny obejmuje fazę utrzymywania moczu aż do momentu, gdy może on być wydalony, w dogodnym czasie i odpowiednim miejscu. Istnieją indywidualne różnice w obrębie stanu prawidłowego, jako że jedni ludzie muszą oddawać mocz częściej niż inni, różna jest też pojemność pęcherza. Utrzymywanie moczu w pęcherzu jest możliwe w sensie dynamicznym wtedy, kiedy ciśnienie [...]

Kontrola neurologiczna

Skoordynowana czynność odruchowa układu nerwów autonomicznych i somatycz­nych utrzymuje równowagę pomiędzy mechanizmami wypieracza i zwieracza. Obwodowo pośredniczą w tym drogi odprowadzające i doprowadzające pomię­dzy ośrodkiem mikcji w drugim, trzecim i czwartym krzyżowych segmentach rdzenia kręgowego i dolnym odcinkiem układu moczowego, a centralnie przez hamujący i stymulujący wpływ wyższych ośrodków układu nerwowego. Włókna przywspółczulne zaopatrują mięsień [...]

Cewka moczowa

Wodoszczelne zaniknięcie cewki moczowej jest głównie wynikiem skurczu pofałdo­wanej błony śluzowej cewki moczowej. Błona śluzowa cewki jest w całości zbudowana z komórek pośrednich nabłonka u mężczyzn, ale u kobiet dolna 1/3 cewki jest wyłożona nabłonkiem z warstwami komórek płaskich, które znajdują się pod wpływem estrogenów. Z tego powodu może ona podlegać zmianom hormonalnym w okresie [...]

Pęcherz moczowy

Dolny odcinek dróg moczowych w części zasadniczej składa się z pęcherza, cewki moczowej i otaczającego je mechanizmu zwieraczy. Funkcją pęcherza jest utrzymywanie moczu i wydalanie go wtedy, gdy nagromadzi się odpowiednia ilość. Pęcherz jest workiem mięśniowym, którego ściana jest zbudowana z sieci przeplatających się gładkich włókien mięśniowych, nie będących w sposób wyraźny podzielonych na warstwy [...]

Czynniki związane z wystąpieniem nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu jest często dolegliwością związaną z wiekiem, przy czym większość pacjentek cierpi na naglące nietrzymanie moczu. U wielu młodych kobiet rozwija się wysiłkowe nietrzymanie moczu w czasie ciąży i porodu. Pomimo częstego występowania w badaniach nie ustalono etiologii tej dolegliwości – prowadzone są dalsze prace. Wykonano badania środowiskowe przy użyciu ankiet pocztowych, w których [...]

Częstość występowania

Nietrzymanie moczu jest powszechnym objawem u kobiet. Opisywana częstość występowania waha się zależnie od badanej populacji i zastosowanej definicji, ale zwykle podaje się 10 lub więcej procent. Dokładna liczba przypadków kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu nie jest znana, a to z powodu niechęci kobiet do poruszania tego tematu i zażenowania, co sprawia, że znaczna liczba [...]