Archive for the ‘Nietrzymanie moczu’ Category

Leczenie

Leczenie wysiłkowego i naglącego nietrzymania moczu Leczeniem w tym przypadku będzie kombinacja ćwiczeń mięśni dna miednicy, treningu pęcherza i wsparcia psychologicznego oraz redukcja masy ciała. Leczenie zanikowego zapalenia pochwy Miejscowo działające preparaty z estrogenami w postaci pesariów lub kremu albo hormonalna terapia zastępcza są najskuteczniejsze w leczeniu tej dolegliwości i wynikającego z niej nagłego nietrzymania [...]

Leczenie naglącego nietrzymania moczu

Leczenie zachowawcze Początkowo, przez 3 dni do tygodnia, powinno się zalecać wypełnianie karty ocenia­jącej częstotliwość i objętość oddawanego moczu. Pomaga to określić częstość i sposób oddawania moczu, dostarcza też informacji odnośnie do objętości moczu w pę­cherzu przed mikcją (zakładając kompletne opróżnienie pęcherza). Następnie postępowa­niem z wyboru jest wyćwiczenie pęcherza i wsparcie psychologiczne. Przy treningu pęcherza [...]

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu

Leczenie zachowawcze Program ćwiczeń mięśni dna miednicy jest skutecznym leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu, niezależnie od wieku pacjentki i czasu trwania choroby. Ponieważ leczenie nietrzymaniu moczu zajmuje dużo czasu i wymaga różnych umiejętności, prak­tyka lekarza rodzinnego (zespół POZ) jest bardzo odpowiednim miejscem leczenia pacjentek z nietrzymaniem moczu. Po postawieniu przez lekarza rozpoznania i udzieleniu porady, zależnie [...]

Kogo kierować na badania urodynamiczne

Wiele kobiet pacjentek zgłasza się do lekarza nie tylko z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, ale także z problemem naglącego nietrzymania moczu, częstomoczu lub oddawa­nia moczu w nocy. Te pacjentki idealnie nadają się do oceny urodynamicznej w celu ustalenia rozpoznania. Nie jest to konieczne u pacjentek z wyłącznie wysiłkowym nietrzy­maniem moczu, jako że zwykle okazuje się, że [...]

Badanie

Badanie fizykalne powinno obejmować mierzenie i ważenie pacjentki, badanie brzucha, gdy trzeba – badanie per rectum i badanie ginekologiczne (przez pochwę), badanie moczu na zawartość cukru, białka, związków azotowych oraz badanie neurolo­giczne u pacjentek, u których jest to wskazane. Dalsze badanie moczu jest wskazane, jeżeli podejrzewamy infekcję układu moczowego. Wyczuwalne palpacyjnie wypełnione jelito grube wskazuje [...]

Wywiady

W większości przypadków rozpoznanie może być postawione na podstawie samych wywiadów i potwierdzone przez badanie przedmiotowe. Wywiady muszą wyjaśnić: dokładną naturę nietrzymania moczu, początek i czynniki z nim związane lub przyspiesza­jące. Zadawanie wszystkich poniższych pytań nie będzie konieczne w każdym przypadku. Pacjentka może opisać klasyczne wysiłkowe nietrzymanie moczu, które będzie potwier­dzone przez odpowiednie pytania i [...]

Rola zespołu podstawowej opieki zdrowotnej

Praktyka lekarza rodzinnego jest dobrym miejscem leczenia nietrzymania moczu. Lekarze, pielęgniarki środowiskowe, fizjoterapeuci, pielęgniarki zabiegowe, położne i pracownicy socjalni – wszyscy oni mogą być zaangażowani w różnym stopniu w ten proces. Będzie on obejmował wykrywanie, udzielanie prostych lub bardziej szczegółowych porad, zapewnienie wsparcia i pomocy itp., co może być uzupełnieniem usług ginekologa, urologa i klinik [...]

Skutki nietrzymania moczu dla pacjentek i ich stylu życia

Nietrzymanie moczu wywołuje zakłopotanie i lęk. Pacjentka boi się „wypadków”, martwi się, że pachnie moczem. W wyniku tego ludzie, którzy cierpią na nietrzymanie moczu, tracą pewność siebie, w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu społecznym, ograniczają ilość wypijanych płynów, przestają uprawiać sporty. Niektóre osoby mogą czynić dramatyczne zmiany w stylu życia; skupiają całe swoje życie wokół [...]

Enuresis i ciągłe nietrzymanie moczu

Enuresis Chociaż enuresis oznacza nietrzymanie moczu, jest ogólnie rozumiane jako odnoszą­ce się do moczenia nocnego (enuresis nocturna) czy moczenia się w łóżko. Moczenie nocne jest bardzo powszechne u dzieci, choć wszystkie, poza 1%, uczą się całkowitej kontroli pęcherza do okresu dojrzałości. Ocena urodynamiczna zwykle wykazuje u tych pacjentów niestabilność pęcherza. Ciągłe (bierne lub odruchowe) nietrzymanie [...]

Nietrzymanie moczu z przepełnienia

Jest ono skutkiem nadmiernego rozciągnięcia pęcherza, co daje w rezultacie mimo­wolne oddawanie moczu, wyciekanie go małymi kroplami, co powoduje stałą wilgotność. Następuje to wtedy, gdy ciśnienie wewnątrz pęcherza przekracza maksymalne ciśnienie w cewce moczowej. Długotrwała przeszkoda w ujściu pęcherza powoduje w rezultacie rozstrzeń pęcherza i utratę jego podatności. Efektywny skurcz mięśnia wypieracza nie jest już [...]