Archive for the ‘Menopauza’ Category

Problemy kliniczne związane z menopauzą

Nieprawidłowe krwawienia Nieregularne i zmniejszające się wytwarzanie progesteronu oznacza, że endometrium narażone jest na nadmierną stymulację estrogenową przez wiele tygodni. Powoduje to wydłużenie fazy pęcherzykowej (proliferacyjnej) i prowadzi do hiperplazji (torbielowatej lub atypowej) błony śluzowej macicy, będącej stanem przedrakowym. Obfite krwawienia występują, gdy stężenie estrogenów obniża się i błona śluzowa macicy ulega złuszczeniu w całości. [...]

Zmiany hormonalne

Jajnik wydziela zarówno androgeny, jak i estrogeny od okresu pokwitania do wieku podeszłego. Najwyższe stężenia estrogenów stwierdza się u młodych kobiet; po menopau­zie stężenia estrogenów obniżają się, a wzrastają stężenia androgenów. Wpływ zwiększonych stężeń androgenów w stosunku do estrogenów nasilany jest poprzez obniżenie stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe, do którego dochodzi po menopauzie. Ma ona [...]

Wiadomości ogólne

Słowo menopauza wywodzi się z greckich słów „men” – miesiąc i „pausis” – zatrzymać. Określa ono koniec miesiączkowania, a ostatnia miesiączka oznacza zakoń­czenie okresu reprodukcyjnego w życiu kobiety. Średni wiek występowania menopauzy wynosi nieco ponad 50 lat i jest podobny u kobiet w różnych krajach Zachodu. Co więcej, ostatnio przeprowadzone badanie u kobiet w Malezji [...]