Archive for the ‘Kobiety i palenie’ Category

Rzucenie palenia a przyrost masy ciała

Przez długi czas uważano że tylko 1/3 część palaczy tyje po rzuceniu palenia, podczas gdy 1/3 utrzymuje dotychczasową wagę, a 1/3 nawet traci na wadze. Raport z 1990 roku, oparty na danych Lekarza Naczelnego Stanów Zjednoczonych, które obejmowały 15 prac badawczych i ponad 20 000 ludzi, potwierdziły to, co byli palacze twierdzili od zawsze: większość [...]

Inne formy pomocy osobom palącym

Zastąpienie nikotyny Zastępcze źródła nikotyny są jedyną formą pomocy w zerwaniu z nałogiem, która została dokładnie przebadana w warunkach klinicznych. Obok gumy, która jest dostępna od dawna, pojawiły się dwa nowe źródła nikotyny, mianowicie aerozol do nosa i plastry na skórę. Te dwa środki przechodzą obecnie badania w Zjednoczonym Królestwie. Guma do żucia zawierająca nikotynę [...]

Pomoc w rzuceniu palenia

Jak palacze rzucają palenie? Zerwanie z paleniem nie jest jednorazowym zdarzeniem, lecz dynamicznym proce­sem, w trakcie którego zmieniają się przekonania i zachowanie. Prawdziwe wydaje się twierdzenie, że palacze dokonują swoistego rachunku zysków i strat wynikających z palenia i nawet gdy są w błędzie, kierują się nim. I tak, dla części palaczy, wyobrażone korzyści z palenia, [...]

Dlaczego dziewczęta i kobiety palą?

Początek palenia Ogromna większość dorosłych palaczy zaczęła palić jako dzieci lub młodzież. Przekonania i postawy dzieci są odbiciem środowiska, w którym żyją, tak więc w wielu przypadkach chłopcy i dziewczęta mają identyczne bodźce do rozpoczęcia palenia. Doniosły wpływ ma na to fakt, że rodzeństwo, rodzice czy przyjaciele palą papierosy, choć w wypadku dziewcząt nieco większy [...]

Palenie a prokreacja

Ciąża Wpływ palenia przez kobiety ciężarne na płód śledzony jest od końca lat 50 naszego wieku. Dzieci urodzone przez kobiety, które paliły w czasie ciąży, mają przeciętnie o 200 g mniejszą masę ciała niż dzieci urodzone przez kobiety niepalące. Związek pomiędzy paleniem a masą urodzeniową pozostaje, po uwzględnieniu innych czynników, takich jak rasa, pochodzenie, budowa [...]

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Około 3/4 zgonów spowodowanych przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD) w Zjednoczonym Królestwie można przypisać paleniu. Zaobserwowany u mężczyzn związek pomiędzy paleniem a przewlekłym zapaleniem oskrzeli znajduje potwierdzenie również w wypadku kobiet. Współczynnik umieralności na przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc był u kobiet palących 15 lub więcej papierosów dziennie 9-krotnie wyższy niż wśród kobiet [...]

Choroby sercowo – naczyniowe

Współczynnik umieralności na chorobę wieńcową w Zjednoczonym Królestwie należy do najwyższych na świecie. Palacze są 2-krotnie bardziej narażeni na choroby sercowo-naczyniowe niż osoby, które nigdy w życiu nie paliły papierosów. Wpływ palenia jako czynnika zwiększającego ryzyko jest szczególnie widoczny u młodszych kobiet. Szacuje się, że palenie papierosów jest przyczyną 2/3 zawałów mięśnia sercowego u kobiet [...]

Nowotwory

Rak płuc W 1988 roku ponad 8400 kobiet zmarło w Zjednoczonym Królestwie na dającego się powiązać z paleniem papierosów raka płuc. Odsetek kobiet chorych na raka płuc wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat dwuipółkrotnie, odzwierciedlając wielki wzrost częstości palenia wśród kobiet przypadający na lata II wojny światowej i późniejsze. Więcej Brytyjek umiera z powodu raka [...]

Przynależność do grupy etnicznej

Trudno jest uzyskać jasny obraz tendencji związanych z paleniem wśród Murzynów oraz mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii, ponieważ dane dotyczące palenia opierają się zazwyczaj na źródłach państw, w których dana osoba się urodziła. Pozwala to zdobyć dane dotyczące imigrantów, nie obejmujące jednak członków tych grup, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii. Mimo to są pewne [...]

Ogólne tendencje palenia wśród kobiet

W pierwszych dziesięcioleciach naszego wieku palenie było nałogiem zarezerwowa­nym niemal wyłącznie dla mężczyzn, ale z czasem społeczeństwo zaczęło akceptować również palące kobiety. Większa liczba Brytyjek zaczęła palić w czasach II wojny światowej, ale nawet w 1948 roku 4 z 10 kobiet paliły, w porównaniu z 7 na 10 mężczyznami. Obecnie odsetek palących kobiet i mężczyzn [...]