Archive for the ‘Dlaczego zdrowie kobiet?’ Category

Wnioski

Przedstawiłam pewne problemy, mające ogólny wpływ na zdrowie kobiet, a także pewne zagadnienia bardzo specyficznie związane z praktyką lekarza rodzinnego. Było dla mnie oczywiste, że mogą one być przedmiotem różnych interpretacji. Mam nadzieję, że kwestie tu poruszone stworzyły podstawy, z którymi kobiety zgłaszają się do swoich lekarzy rodzinnych. Jak tradycyjnie chirurgowi potrzebna jest świadomość różnic [...]

Kobiety lekarki, kobiety pacjentki

Kobiety są nie tylko głównymi odbiorcami usług medycznych, ale też jako pielęgniar­ki, położne, pielęgniarki środowiskowe, pomocniczy personel szpitalny, technicy rtg, fizjoterapeutki w znacznej mierze są dawcami usług medycznych. Z drugiej strony większość lekarzy to mężczyźni, ale w 1991 r. po raz pierwszy ponad 50% przyjętych studentów akademii medycznych w całym kraju stanowiły kobiety (dotyczy Wielkiej [...]

Środowisko i klasa społeczna a choroba

Kobiety mogą być przedstawiane w ten sposób w reklamach z uzasadnionych powodów, a badania socjologiczne pomogły lekarzom rodzinnym poznać wpływ środo­wiska na zdrowie kobiet. Brown i Harris przyglądali się depresji na losowo wybranej próbie kobiet z południowego Londynu (nie było podobnych badań dla męż­czyzn), a ich odkrycia potwierdziły to, co było klinicznym doświadczeniem wielu lekarzy [...]

Leczenie

Wydaje się, że kobiety lubią odwiedzać lekarzy, jest również jasne, że zażywają leki, zarówno te przepisane przez lekarza, jak i kupowane bez recepty. Przegląd General Household Survey wykazuje, że na 2 tygodnie przed jego przeprowadzeniem połowa kobiet i 1/3 mężczyzn brała przepisane im leki; inne badania sugerują, że dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn leczyło się [...]

Częstość konsultacji

Lekarz rodzinny konsultuje więcej kobiet niż mężczyzn i przepisuje im więcej leków. Dlaczego tak jest? Kim są te kobiety? Na jakie choroby cierpią i jakie leki przyjmują? Oczywiście w społeczeństwie jako całości jest więcej kobiet niż mężczyzn; nieznacz­nie większa liczba mężczyzn niż kobiet do 45 roku życia zostaje wyrównana przez długowieczność kobiet. W Anglii i [...]

Samopomoc zdrowotna

Wiedza o efektach ubocznych leków, używanych np. w leczeniu menopauzy, dopro­wadziła do szerokiego stosowania nie wypróbowanych naturalnych środków (remediów) na wiele chorób. Generalnym nieporozumieniem jest to, że słowo „naturalne” (jak w na­turalnych środkach leczniczych) automatycznie oznacza „bezpieczne”. To oczywiście nie jest prawda, bo np. jest możliwe przedawkowanie witaminy A, a pewne tzw. naturalne diety w [...]

Wpływ mody i sytuacji ekonomicznej na zdrowie

Klasyfikacja dolegliwości stawia problem, jak społeczeństwo i jednostka definiuje chorobę. Zmieniające się wzorce klasyfikacyjne, co należy uznać za patologię, a co nie, oraz wzrost wpływów medycyny w takich dziedzinach życia, jak: narodziny, seks, zapobie­ganie chorobom, problemy ze stosunkami międzyludzkimi i tym podobne, przyczyniają się do wzrostu częstotliwości, z jaką kobiety obecnie odwiedzają swoich lekarzy rodzin­nych. [...]

Historia

Rozwój współczesnych postaw medycznych w stosunku do zdrowia kobiet najlepiej można zrozumieć w kontekście historycznym i socjologicznym. Zawsze istniały różnice w problemach zdrowotnych mężczyzn i kobiet: nietrudno sobie wyobrazić, że główne przyczyny śmierci dla obu płci były różne już w prymitywnych społeczeństwach myśliwsko- rolniczych. W mniej odległej przeszłości większość uwagi dotyczącej zdrowia kobiet koncentrowała się [...]