Archive for the ‘Ciąża niepożądana i aborcja’ Category

Omówienie możliwych sposobów postępowania w podjęciu decyzji

Nawet jeśli kobieta podjęła decyzję, to ważne jest, aby razem z nią rozważyć inne możliwe sposoby postępowania. Być może, będzie to jedyna taka sposobność dla ciężarnej kobiety. Większość kobiet będzie rozmawiać o swojej sytuacji z jedną lub kilkoma innymi osobami, zanim spotka się z lekarzem i ich opinia może bardzo wpływać na odczucia dotyczące ciąży. [...]

Pomoc kobiecie w podjęciu decyzji

Po potwierdzeniu ciąży należy podjąć decyzję dotyczącą jej dalszych losów. Każda kobieta w ciąży ma do wyboru 3 możliwości: może kontynuować ciążę i zatrzymać dziecko, może kontynuować ciążę i oddać dziecko do adopcji lub też może domagać się przerwania ciąży. Kto powinien podjąć decyzję? Jest to temat bardzo kontrowersyjny, gdyż często nakładają się tu potrzeby [...]

Potwierdzenie ciąży

Wiele kobiet zgłaszających się do lekarza z powodu niepożądanej ciąży jest już zwykle pewnych, że są w ciąży; niektóre zaś nie. Wszystkie chcą upewnić się, czy tak rzeczywiście jest, oraz oczekują oceny zaawansowania ciąży. Nie może to jednak spowo­dować opóźnienia w dalszym postępowaniu. Obecnie już kilka dni po zapłodnieniu możliwe jest wykrycie podjednostki beta ludzkiej [...]

Rola lekarza rodzinnego

Emocje towarzyszące lekarzowi i kobiecie podczas wizyty z powodu niepożądanej ciąży utrudniają czasami lekarzowi zaproponowanie właściwej w danej sytuacji pomocy. Kobieta często jest przygnębiona i pełna poczucia winy; utrudnia to porozumienie się z lekarzem. Może też być nadmiernie zirytowana lub bezradna. Może również przeko­nywać lekarza o jej prawie do przerwania ciąży lub może przedstawiać nierealne [...]

Interpretacja Ustawy o aborcji

Ustawa o aborcji z 1967 roku stwierdza, że decyzja o przerwaniu ciąży u danej kobiety może być podjęta przez 2 lekarzy. Ponieważ ustawa była bardzo różnie interpretowana przez różnych lekarzy, stało się to przyczyną wielu kontrowersji. Przedstawiamy poniżej poglądy liberalne jako podstawę do dyskusji. Lekarz sprzeciwiający się przerywaniu ciąży ze względów moralnych może odmówić skierowania [...]

Skutki przerwania ciąży

Literatura na ten temat jest ogromna, duża jej część jest trudna do interpretacji. Badania na temat odległych konsekwencji przerwania ciąży są szczególnie trudne. Zgodne opinie występują w następujących kwestiach. Skutki przerwania ciąży zależą przede wszystkim od zaawansowania ciąży, gdy wykonano zabieg oraz od zastosowanej metody, wieku, stanu zdrowia i liczby porodów, które odbyła kobieta, a [...]

Przerywanie ciąży w drugim trymestrze

Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy. Pomiędzy 13 a 16 tygodniem ciąży rozszerzenie kanału szyjki i jamy macicy jest najbezpieczniejszą metodą przerwania ciąży, ale nadal jest ona szerzej stosowana w sektorze prywatnym niż w państwowej służbie zdrowia. Zabieg ten jest nieprzyjemny dla personelu, a szkolenie w jego wykonywaniu jest czasochłonne. Ostatnio do wspomagania rozszerzania [...]

Inne metody przerywania ciąży w pierwszym trymestrze

Aspiracja menstruacyjna (wywołanie miesiączki). Nazwą tą określa się zabiegi przerwania ciąży wykonywane bardzo wcześnie, zwykle nie wymagające znieczulenia. Opróżnienie macicy wykonuje się przy użyciu cienkiej kaniuli i próżni (duża strzykawka) bez rozszerzania kanału szyjki macicy. Przed wprowadzeniem bardzo wczesnych testów ciążowych metoda ta była czasami stosowana do opróżnienia zawartości macicy w trakcie lub tuż po [...]

Metody aborcji

Tradycyjnie metody aborcji dzieli się na stosowane w pierwszym trymestrze ciąży oraz stosowane w późniejszej ciąży. Wprowadzenie RU 486 (mifepriston) rozszerzy liczbę dostępnych metod aborcji, szczególnie aborcji w bardzo wczesnym okresie ciąży. Środek ten opiszemy jako pierwszy. Jest to hormon o budowie steroidowej, strukturalnie podobny do progesteronu. Łączy się on z receptorami progesteronowymi w macicy, [...]

Dane statystyczne

Ustalenie liczby niepożądanych ciąż nie jest rzeczą łatwą. Niektóre z tych ciąż są zakończone porodem, inne zaś nie. Tak więc statystyki dotyczące aborcji nie odzwiercie­dlają skali problemu ciąży niepożądanej. Na przykład Cartwright stwierdził, że w 1984 roku 28% kobiet urodziło trzecie dziecko, a 38% czwarte, mimo że nie były to ciąże pożądane ( kobiety te [...]