Archive for the ‘Antykoncepcja’ Category

Kapturek lub diafragma (błona pochwowa)

Wiele kobiet wyraża zdziwienie z powodu prostoty tej metody w momencie zastoso­wania jej po raz pierwszy oraz ubolewa, że sposób ten nie został im przedstawiony wcześniej. Osoby, które nie zaakceptowały tej metody wcześniej, wraz ze wzrostem doświadczenia ze stosowaniem tamponów stwierdzają, iż jest ona łatwa, zwłaszcza gdy aktywność seksualna jest regularna. Kapturek naszyjkowy lub diafragma [...]

Prezerwatywy

Jest to jedyna metoda, dla której udowodniono działanie ochronne w stosunku do zakażenia wirusem HIV; jest ona coraz częściej stosowana w połączeniu z innymi metodami lub jako jedyna metoda antykoncepcji. Niewiarygodne, a zarazem smutne jest to, że nadal niemożliwe jest dla większości par otrzymanie w gabinecie lub poprzez gabinet lekarza rodzinnego bezpłatnych prezerwatyw. Jest nacisk [...]

Metody mechaniczne

Metody te mogą wydawać się „staromodne”, jednakże zaczynają być znowu stoso­wane. Mimo że mają wiele dobrze znanych wad, wszystkie one (szczególnie prezerwaty­wa) stanowią ochronę przeciwko zakażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Wszystkie osoby stosujące metody mechaniczne powinny być wcześniej poinformo­wane o antykoncepcji w sytuacjach nagłych, np. w przypadku niezastosowania metody mechanicznej lub jej nieskuteczności. Poza tym [...]

Rutynowe badania kontrolne/czas stosowania IUD

Prawidłowe umieszczenie wkładki wewnątrzmacicznej należy potwierdzić po 4-6 tygodniach od jej założenia, sondując szyjkę macicy, co daje cenne wskazówki w przypadku częściowego wypadnięcia wkładki. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone raz w roku pod warunkiem, że kobieta jest dokładnie poinformowana o niebezpiecznych objawach oraz że ma zapewnioną możliwość natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w razie wystąpienia [...]

Drobnoustroje typu promieniowców

Są one czasami stwierdzane w rutynowo pobie­ranych wymazach cytologicznych z szyjki macicy u kobiet bez objawów klinicznych, które od kilku lat mają założoną tę samą wkładkę, tym częściej, im dłuższy jest okres utrzymy­wania wkładki w macicy. Chociaż zakażenia promieniowcami są wyjątkowo rzadkie o stanowią bardzo niewielki odsetek związanych ze stosowaniem wkładek wewnątrzma­cicznych zakażeń w obrębie [...]

Perforacja

Częstość występowania przebicia macicy wynosi ok. 1 na 1000-2000 założonych wkładek. Do perforacji dochodzi przy wprowadzaniu wkładki; często zdarza się to po porodzie. Według Jacka Lippesa, „wkładki nie powodują perforacji – aby ją spowodować, potrzeba lekarza”. Jeżeli doszło do perforacji, należy usunąć wkładkę, co zazwyczaj wykonuje się drogą laparoskopii. Wkładki zawierające miedź powodują znaczne zrosty, [...]

Zniknięcie nitek

Wypadnięcie wkładki najczęściej występuje podczas krwawienia, krótko po jej zało­żeniu; powyżej roku od założenia ma miejsce mniej niż 1/3 tych przypadków. Nawet po prawidłowym założeniu wkładki niektóre kobiety wydają się mieć predyspozycje do wypadania wkładek, szczególnie jeśli ponowne założenie wkładki nastąpiło bezpośrednio po poprzednim jej wyjęciu. Bardzo użytecznym badaniem wskazującym na częściowe wypadnięcie wkładki jest [...]

Powikłania i postępowanie

Lista powikłań związanych ze stosowaniem wkładki jest, w przeciwieństwie do listy powikłań COC, na tyle krótka. Współ­czynnik śmiertelności jest bardzo mały, jednakże współczynnik chorobowości jest umiar­kowany do dużego. Ukazano zależności między powikłaniami: takie objawy jak ból i krwawienie stanowią problem diagnostyczny; należy wykluczyć ich – inne niż IUD – możliwe przyczyny; „zagubione nitki” można wyjaśnić [...]

Czas wprowadzenia i usunięcia wkładki

Zwykle wprowadza się wkładkę w ostatnich dniach krwawienia miesiączkowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. W ten sposób wykluczona jest ciąża, zabieg jest łatwiejszy, a związane z nim krwawienie jest niejako kontynuacją prawidłowej miesiączki. Ostatnie dane sugerują wzrost ryzyka wypadnięcia wkładki, jeśli jest ona wprowadzana w okresie najsilniejszego krwawienia. W Margaret Pyke Centre rutynowo wprowadzamy wkładki [...]

Przeciwwskazania względne- wkładki

Leczenie zakażeń w obrębie miednicy mniejszej w wywiadach. Podejrzenie zaburzeń płodności. Ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych drogą płciową ze względu na styl życia. Nieródka lub młody wiek kobiety, szczególnie poniżej 20 lat. Wynika to z więk­szego prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia, jak również ze względu na możliwość wystąpienia poważniejszych powikłań tego zakażenia. Przy współistnieniu pierwszych trzech punktów jest [...]