Znajomość dni płodnych: metoda „podwójnej kontroli” (metoda objawowo-termiczna)

W pewnym okresie metoda objawowo-termiczna lub inaczej metoda tzw. bezpiecz­nego okresu była ogólnie pogardzana i przyjęta tylko w kręgach ludzi wiary rzymsko-ka­tolickiej. Obecnie wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi odmianami tej metody, szcze­gólnie wśród osób, które preferują tzw. metody „naturalne”, mimo że konieczne są w nich ograniczenia seksualne i bardzo duża motywacja. Maksymalna pewność jest możliwa tylko wówczas, gdy stosunki płciowe ograniczone są do dni przed miesiączką, i po owulacji potwierdzonej wzrostem podstawowej temperatury ciała, który utrzymuje się przez 72 godziny na poziomie wyższym przynajmniej o 0,2°C od wartości stwierdzanych przez poprzednie 6 dni.

Ocena temperatury jest trudna, jeżeli niektóre cykle są bezowulacyjne, szczególnie po porodzie, podczas laktacji i w okresie klimakterium. Ocenę zmian podstawowej temperatury ciała najlepiej jest połączyć z obserwacją wydzielanego śluzu. Pod wpływem estrogenów w fazie pęcherzykowej zaczyna on być coraz bardziej płynny, połyskliwy, przezroczysty, śliski oraz rozciągliwy, tak jak surowe białko jaja kurzego. Szczyt wydzielania takiego śluzu można rozpoznać retrospektywnie jako ostatni dzień wydzielania śluzu o takich cechach przed nagłą zmianą na śluz gęsty, zbity oraz lepki (pod wpływem progesteronu). Okres niepłodności określa się jako rozpoczynający się wieczorem 4 dnia po szczycie wydzielania śluzu śliskiego i rozciągliwego oraz po 3 dniu wystąpienia wyższej temperatury mierzonej rano.

Oparcie się tylko na ostatnim z dwóch powyższych sygnałów rozpoczęcia się fazy poowulacyjnej daje współczynnik nieskuteczności wynoszący 1-6 na 100 kobiet na rok. Określenie fazy przedowulacyjnej jest trudniejsze. W tym celu należy:

1. Zaobserwować pierwsze objawy wystąpienia śluzu.

2. Określić długość przynajmniej 6 kolejnych cykli: od najkrótszego z nich należy odjąć 19, o ile w poprzednim cyklu kobieta stwierdziła fazę wzrostu temperatury wskazu­jącą na wystąpienie owulacji w tym cyklu.

Należy zaprzestać współżycia, gdy wystąpi pierwszy z przedstawionych wyżej wskaźników.

Wykorzystanie obu faz jest polecane tylko osobom współżyjącym rzadko, gdyż na podstawie obliczeń i obserwacji śluzu nie można przewidzieć owulacji z wystarczającym wyprzedzeniem, takim aby wyeliminować przeżycie plemników (czasami przez 7 dni).

Każdemu, kto chciałby stosować tę metodę, należy bardzo dokładnie ją wyjaśnić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.