Archive for Maj 11th, 2012

Terapia hormonalna

Ma na celu zablokowanie cyklu miesiączkowego albo zmniejszenie wahań stężeń hormonów w trakcie cyklu. Należy podkreślić, że ciągle wiemy bardzo mało o tym, co powoduje, że jedna kobieta cierpi z powodu ZNPM, a inna nie, oraz o dokładnej roli hormonów w wywołaniu objawów. Wielu zwolenników miała teza, że kobiety z ZNPM cierpią z powodu zaburzeń [...]

Inhibitory syntezy prostaglandyn

Stężenia prostaglandyn zmieniają się zależnie od zmian stężeń estradiolu i progeste­ronu. Chociaż w istocie nie wiadomo, jaki jest wpływ prostaglandyn na objawy ZNPM, badanie metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem kwasu mefenamowego wykazało, że skuteczniej niż placebo wpływa on na objawy fizyczne i emocjonalne, zwłaszcza zmęczenie, uogólnione bóle i bóle głowy. Podobny wynik uzyskano po [...]

Diuretyki i antagoniści aldosteronu

Większość kobiet odczuwających przewodnienie (uczucie pełności) lub subiektywne zwiększenie masy ciała w rzeczywistości nie przybiera na wadze, a takie odczucia są wynikiem redystrybucji masy ciała. Badania wykazały, że spironolakton (Aldactone) w dawce 25 mg 2 x dziennie od 18 do 26 dnia cyklu lub 10 dni przed miesiączką może mieć korzystny wpływ na te objawy. [...]

Kwas gamma-linolenowy (olej z wiesiołka)

Dodatek kwasu gamma-linolenowego w postaci oleju z wiesiołka (EPO) podawano kobietom z ZNPM w celu korekcji zakładanego zaburzenia stężenia prostaglandyny Ei i niezbędnych kwasów tłuszczowych, co mogło zmieniać wiązanie progesteronu w tkan­kach, a przez to wpływać na efekt biologiczny progesteronu. Ta teoria jest ciągle jeszcze badana. Wyniki badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby są sprzeczne. [...]

Pirydoksyna (witamina B6)

Fosforan pirydoksyny jest kofaktorem w syntezie neurotransmiterów, w tym dopaminy i tryptofanu. Badacze postulują, że u kobiet z depresją przedmiesiączkową może istnieć względny niedobór pirydoksyny, prawdopodobnie zależny od cyklicznych zmian w stę­żeniach hormonów jajnikowych. Jednak wyniki badań u kobiet przyjmują­cych pirydoksynę z powodu ZNPM były niejasne. Ostatnie badania prowadzone w praktykach lekarzy rodzinnych sugerowały znaczącą [...]

Leczenie

Istnieją różnorodne możliwości leczenia farmakologicznego ZNPM, niestety niewie­le jest dobrze przeprowadzonych badań klinicznych na ten temat. Jednym z problemów w ocenie skuteczności leczenia jest to, że w większości badań wykazano bardzo dobry efekt po placebo, szczególnie w pierwszym miesiącu leczenia. W jednym z opracowań 94% kobiet w grupie otrzymujących placebo wykazało znaczną poprawę. Tak więc [...]

Samopomoc

Kobiety przychodzące do gabinetu lekarza rodzinnego potrzebują czasu, aby dojść do tego, co stanowi istotę problemu i jego rozwiązanie. Z tego powodu może być konieczna większa liczba wizyt. Kobieta i jej doradca odnoszą obopólną korzyść z prowadzenia karty cyklu miesiączkowego w określaniu problemu i ustalaniu dalszego postępowania. Taka karta jest również bardzo przydatna w określeniu, [...]

Przyczyny ZNPM

Nie brak hipotez tłumaczących ZNPM; najbardziej prawdopodobne obejmują zmia­ny stężeń hormonów wydzielanych przez jajniki, zaburzoną odpowiedź tkanek na prawid­łowe stężenia hormonów jajnikowych, zaburzenia wydzielania endorfin i neuroprzekaźników oraz zaburzenia przemiany prostaglandyn. Można do tego dodać teorie związane z odżywianiem, w tym na temat braków pirydoksyny lub niezbędnych kwasów tłuszczo­wych, hipoglikemii, niskiego stężenia magnezu oraz różne [...]

ZNPM a zespół lekarza rodzinnego

Wzrastająca liczba kobiet szuka pomocy medycznej z powodu ZNPM. Jest to częściowo wynik rzeczywistego wzrostu występowania problemów przedmiesiączko­wych, częściowo wynik większej otwartości na problemy miesiączkowe i ZNPM, a czę­ściowo skutek większej dostępności pomocy medycznej. Gabinet lekarza rodzinnego jest często miejscem pierwszego kontaktu, chociaż zaburzenia przedmiesiączkowe mogą być omawiane z wizytatorką zdrowia (pielęgniarka zajmująca się w [...]

Kto cierpi na zespół napięcia przedmiesiączkowego?

Wydaje się, że nie ma wyróżniającego się typu kobiet, które z większym prawdopo­dobieństwem mogą doświadczać ZNPM, chociaż generalnie jest on bardziej powszechny u kobiet po 30 i 40 roku życia oraz mających dzieci. Wystąpienie ZNPM można wiązać z pewnymi wydarzeniami, takimi jak odstawienie doustnych środków antykoncepcyjnych, urodzenie dziecka czy sterylizacja. Obserwacja, że często ZNPM może [...]