Archive for Maj 9th, 2012

Hormonalne środki antykoncepcyjne

Złożone doustne środki antykoncepcyjne (combined orai contraceptive – COC) Niżej wymienione zagadnienia wymagają krótkiego omówienia: 1) zalety i ryzyko; 2)  dobór kobiet stosujących COC („bezpieczniejsze kobiety”); 3)  wybór pigułek („bezpieczniejsze pigułki”), przy czym należy uwzględnić: a)  zmienności biologiczne w farmakologii hormonalnych środków antykoncepcyj­nych; b)   krwawienie z błony śluzowej macicy (endometrium) jako wynik przekroczenia „progu biologicznego” [...]

Względna niezawodność współczesnych metod

Większość kobiet łatwo zachodzi w ciążę, natomiast zapobieganie ciąży jest znacznie trudniejsze. Priorytety są bardzo różne – to, co nie jest problemem dla jednej pary, może stanowić bardzo duży problem dla innej. Potencjalna niezawodność metody jest sprawą najwyższej wagi dla większości par przy wyborze metody. Dokonanie realnej oceny metody nie jest łatwe, ponieważ teore­tyczna skuteczność [...]

Wybór metody

Większość kobiet, które chcą stosować antykoncepcję, to osoby zdrowe i młode, mające mniej problemów zdrowotnych niż te po 35 roku życia, nastolatki, czy osoby obciążone dodatkowymi chorobami. Większość kobiet, które rozważają różne metody antykoncepcji, nadal nie rozumie ich istoty. Obserwuje się wzrost liczby osób w zbyt młodym wieku, które żądają wykonania sterylizacji. Opóźnienie lub nawet [...]

Trendy antykoncepcji

Stosowane przez partnerów metody antykoncepcji zmieniają się z biegiem czasu. Także wewnątrz klas społecznych zachodzą zmiany. Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zmalało ze względu na obawy przed wywołanymi przez nie objawami niepożądanymi; obecnie wciąż jednak w Wielkiej Brytanii nieco ponad 3 miliony osób stosuje je stale. W roku 1987 w Wielkiej Brytanii metodę tę zastosowano u [...]

Wiadomości Ogólne

Dopiero w ostatnich latach temat planowania rodziny został włączony do podstawo­wego szkolenia medycznego. Stało się tak być może dlatego, że dopiero niedawno stwierdzono, jak ważna jest bezpieczna i skuteczna antykoncepcja, która da kobietom poczucie kontroli, nie tylko w celu uniknięcia niepożądanej ciąży, ale także w celu ochrony ich psychiki. W przeszłości większość lekarzy nie miała [...]

Wnioski

Z chorobami piersi związana jest zarówno znacząca chorobowość, jak i umieralność. Rak sutka stanowi główny problem zdrowotny w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich lat uzyskano niewielki postęp co do perspektyw racjonalnego zapobiegania tej chorobie. Natomiast udowodniono, że wczesne rozpoznanie przez prowadzenie mammograficznych badań przesiewowych w grupie kobiet powyżej 50 lat daje znaczące korzyści wyrażone zmniejszeniem [...]

Psychologiczne aspekty raka gruczołu sutkowego

Kobieta, u której rozpoznano raka sutka zmaga się z wieloma problemami. Rak prawie powszechnie jest uważany za ogromne zagrożenie i sondaże wykazują, że wywo­łuje więcej paniki niż jakakolwiek inna choroba. Pomimo faktu, że problematyka raka sutka jest ostatnio szeroko omawiana w mediach, nadal pokutuje wiele mitów i nieporo­zumień z nim związanych. Badania przeprowadzone ostatnio w [...]

Chemioterapia

Chemioterapia ma najgorszą opinię ze wszystkich sposobów leczenia raka sutka, gdyż nieodwołalnie u wszystkich leczonych powoduje wystąpienie objawów ubocznych. Jednakże stopień ich nasilenia jest różny, w pewnym stopniu zależy od zastosowanych leków i od nastawienia pacjentki do leczenia. Najczęściej spotykanymi objawami ubocznymi są nudności i wymioty, biegunka, nadżerki błon śluzowych jamy ustnej, utrata włosów, zapalenie [...]

Leczenie hormonalne

Do niedawna kastracja chirurgiczna lub napromienianie jajników w celu wywołania sztucznej menopauzy były głównymi sposobami wspomagającego leczenia hormonalnego. Efekty uboczne tak gwałtownej menopauzy, które w dodatku nie mogły być zmniejszone przez hormonalną terapię zastępczą (HTZ), dla wielu kobiet były gorsze niż rozpoznanie raka piersi i perspektywa jej amputacji. Tamoksyfen (Zitazonium) może spowodować podobny efekt terapeutyczny [...]

Radioterapia

W przeszłości zbyt eksponowano uboczne skutki napromieniania i dlatego obecnie perspektywa radioterapii wywołuje największe zaniepokojenie u kobiet z rozpoznanym rakiem sutka. Dlatego w celu zmniejszenia lęku u tych chorych, które będą wymagały napromieniania, tak istotny jest sposób omówienia i kompetentne wyjaśnienie skuteczności radioterapii. Niepożądane skutki napromieniania niezaprzeczalnie jednak istnieją. Często występują reakcje skórne, złe samopoczucie [...]