Wiadomości ogólne

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn, cierpią z powodu większej chorobowości, przyj­mują więcej leków, częściej odwiedzają lekarzy rodzinnych i częściej są przyjmowane do szpitala. Z pewnością jest to wystarczająca liczba powodów, by przyjrzeć się specyficznym aspektom zdrowia kobiet. Gdyby trzeba było dalszego uzasadnienia, wystarczy sięgnąć do raportu pt. „Zdrowie narodu” (Health for the Nation) (raport Ministerstwa Zdrowia, 1992; dotyczy Wielkiej Brytanii), którego autorzy uznali, że zdrowie kobiet jest problemem specyficznym. Ministerstwo Zdrowia (Wlk. Brytanii) opublikowało ulotkę pt. „Twoje zdrowie: przewodnik po usługach dla kobiet”. W tej chwili Wielka Brytania ma dobrze funkcjonujące programy badań przesiewowych pod kątem prewencji raka sutka i raka szyjki macicy. Nie tylko jednak macica i piersi stanowią problem – często zapomina się o chorobach układu krążenia oraz raku płuc, które są głównymi przyczynami przedwczesnej śmierci kobiet. W przyszłości możemy spodziewać się zmian w tym względzie. Mimo że AIDS w zachodnim świecie jest znacznie bardziej powszechny wśród mężczyzn,  obecnie liczba zachorowań wśród kobiet wzrasta znacznie szybciej niż wśród mężczyzn i trend ten utrwala się w społeczności heteroseksualnej. Kobiety mogłyby żyć dłużej, ale wraz z perspektywą dodatkowych lat życia pojawia się pytanie, jaką wartość będą miały te lata. Ani mężczyźni, ani kobiety nie chcą dodatkowych lat cierpień czy braku sprawności. Mimo że spodziewana długość życia wzrasta i dla mężczyzn, i dla kobiet, gdy analizuje się długość aktywnego życia u obu płci przewaga kobiet znika. Przewidywana długość życia bez niesprawności zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet rośnie znaczniej wolniej niż przewidywana długość życia w ogóle, przy czym 60% kobiet powyżej 80 roku życia żyje samotnie. Z tego powodu pojawiły się nowe problemy, dotyczące eutanazji oraz opieki nad osobami w podeszłym wieku. Oba oczywiście dotyczą też kobiet.